Mükyen Hukuk Bürosu | Kıymetli Evrak Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku | Mükyen Hukuk

Kıymetli Evrak Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Kıymetli Evrak Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Kıymetli evrakın tanımı Türk Ticaret Kanununda yapılmıştır. Buna göre; kıymetli evraklar öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. Kıymetli evrakın unsurlarını; senet ve devredilebilir nitelikte bir hak oluşturmaktadır. Senetler, temsil ettikleri hakkın türü bakımından sınıflandırıldığında karşımıza alacak senetleri, emtia senetleri, ortaklık hakkı veren senetler, ortaklığa katılma senetleri ve karma nitelikli senetler çıkmaktadır.

Senetlerin; nama yazılı, emre yazılı veya hamiline yazılı senetler olarak düzenlenmeleri mümkündür. Nama yazılı senetler Ticaret Kanununa göre; belirli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evraklardır. Emre yazılı senetler ise; emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evraklardır. Emre yazılı şekilde düzenlenebilen kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir. Hamiline yazılı senetler Ticaret Kanununda ‘Senedin metninden veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamile veya hamiline yazılı senet sayılır.’ demek suretiyle bir tanım yapılmaktadır.

Kıymetli Evrak Hukuku, yukarıda sayılan kıymetli evraklar ve menkul kıymetler hakkında yasal düzenlemelerin biraraya getirildiği bir hukuk dalıdır. Kıymetli Evrak Hukukunun konusunu; kıymetli evrakın düzenlenmesi, kıymetli evrak senetlerinin türleri, kıymetli evrak senetlerinin devir şartları, kıymetli evrakın iptali, poliçeden doğan başvurma hakkının yitirilmesi ya da zamanaşımı sebebiyle hamilin zararına olarak zenginleşmesi durumunda sebepsiz zenginleşme davası açılması, kıymetli evrakın ziyaı gibi konular oluşturmaktadır.

Büromuz;

  • Senedin ödenmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Kıymetli evrakın ziyaı ve iptali davası,
  • Kambiyo senedi borçlusu tarafından açılan bedelsizliğe ve hükümsüzlüğe dayalı menfi tespit davası,
  • Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılması,

başta olmak üzere Kıymetli Evrak Hukukunda meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlıklarda alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Kıymetli Evrak Hukuku | Makalelerimiz