Mükyen Hukuk Bürosu | Miras Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Miras Hukuku

Miras Hukuku | Mükyen Hukuk

Miras Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Miras Hukukunun hangi unsurları içinde barındırdığını bu kısımdan okuyabilirsiniz.

Miras Hukuku; kişinin gaipliği, kişi hakkında ölüm karinesinin varlığı veya kişinin ölümü halinde kalan mallarının hangi şekil ve miktarda ve kimlere paylaştırılacağının belirlendiği, Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş bulunan bir hukuk dalıdır. Bu düzenleme iki şekilde ortaya çıkmaktadır. İlki vasiyetname yoluyla miras bırakma olup, ikincisi miras sözleşmesi yoluyla miras bırakmadır.

Vasiyetname; el yazılı, resmi ve sözlü olmak üzere üç şekilde düzenlenebilir. Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlem olup, vasiyetçi dilediği zaman vasiyetnamesinden dönebilir.

Miras sözleşmesi yapabilmek için ise ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekmektedir. Miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Sözleşmenin tarafları, arzularını resmi memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.

Genel olarak Miras Hukuku ile ilgili Türk Medeni Kanunu hükümleri; yasal mirasçıları, ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyeti, vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnameden dönme şartları, yedek ve art mirasçı atanması, miras sözleşmesi düzenlenmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölüme bağlı tasarrufun iptali, tenkis talebi, mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluk, terekenin resmi defterinin tutulması, mirasın geçmesinin sonuçları ve mirasın reddi hususlarını düzenlemiştir.

Mirasbırakan, yani muris ölümüyle beraber her zaman aktif mal bırakmamaktadır. Murisin borçları, mirası reddetmeyen mirasçılarına kendiliğinden geçmektedir. Bunun önlenebilmesi için bir reddi miras davası süresi içinde açılmalıdır. Yasal mirasçıların saklı payları ihlal edildiğinde ise bir tenkis davası açılması gerekmektedir. Mirasbırakanın ölümüyle, bir avukata danışarak izlenmesi gereken yol belirlenmelidir.

Büromuz;

 • Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Miras sebebiyle istihkak davası açılması,
 • Miras sebebiyle izaleyi şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açılması,
 • Miras ortaklığı için temsilci atanması,
 • Tereke hakkında ihtiyati tedbir alınması,
 • Mirasın reddi davası ve mirastan feragat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Miras paylarının devri,
 • Mirasçılık belgesinin alınması,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası,
 • Mirasta iade davası,
 • Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi,

başta olmak üzere Miras Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla miras davaları ve Miras Hukukundan kaynaklanan diğer uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Miras Hukuku | Makalelerimiz