Miras Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Miras Hukuku » Miras Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir?

Miras Avukatı Nedir ve İşlevleri Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; miras hukuku mevzuatında miras avukatı şeklinde bir tanımlama mevcut değildir. Ancak halk arasında kullanılan ismiyle miras avukatı, miras hukuku alanı içerisinde ortaya çıkan ihtilafların çözümünde başvurulması gereken ilk kişidir. Miras hukuku ise Türk Medeni Kanunu içerisinde düzenlenmiştir. İlk olarak miras hukukundan bahsetmek gerekirse; miras hukuku ölen ya da hakkında gaipliğine karar verilen bir kişinin geride bırakmış olduğu mal varlığının dağıtılmasına ilişkin hukuki düzenlemeleri içerir. Bir kimseden uzun süre haber alınamaması hali gaiplik olarak tanımlanır ve ilgililer tarafından mahkemeden kişinin ölümüne karar verilmesinin istenmesi ve mahkemenin bu yönde bir karar vermesi halini ifade eder. Gaiplik kavramını hukuki ölüm şeklinde adlandırmak mümkündür.

Miras Avukatı ve Mal Kaçırma Davası Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; mal kaçırma davasının açılmasının nedeni muris muvazaasıdır. Muvazaanın amacı mal kaçırmaktır. Bu bağlamda miras hukuku çerçevesinde yapılan muvazaaya muris muvazaası denir. Burada belirtmek gerekir ki; muris muvazaası iki aşamalı olarak gerçekleştirilebilir. Bu aşamalardan ilki yapılan sözleşme ile dış dünyada bir görünüş ve algı yaratmaktır. Söz konusu bu ilk sözleşmenin altında ise muvazaanın taraflarının gerçek iradelerini yansıtan bir işlem yer almaktadır. Mal kaçırma davasının kazanılabilmesi için ilgili muvazaalı işlemin mutlaka ispat edilmesi gerekir. Fakat buradan anlaşılacağı üzere; muris muvazaası ispatı zor ve tecrübe gerektiren bir haldir.

Veraset İlamı Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; veraset ilamı, mirasçılar tarafından çıkarılması gereken bir belgedir. Mirasçı olan kişi hangi oranda hak kazandığını veraset ilamı sayesinde öğrenebilir. Veraset ilamı çıkarmak için üç yol mevcuttur. İlk yol olarak ölen kişinin son ikametgah adresinde bulunan sulh hukuk mahkemesine başvuru yolu ile veraset ilamı çıkarılabilir. İkinci yol olarak noter aracılığı ile de veraset ilamı çıkarılması mümkündür. Son yol olarak ise e-devlet üzerinden 1990 yılından sonra yaşanan ölümlere ilişkin veraset ilamı sorgulaması yapılabilir. Ancak miras hukuku açısından veraset ilamı çıkarılması ile işlemler bitmiş olmaz. Vefat eden ya da hakkında gaiplik ilanı çıkarılan kişinin söz konusu mallarının intikali için de bir takım başvurular gereklidir.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; ölen kişinin son arzularının ve mallarının nasıl paylaştırılmasını istediğinin yer aldığı yazılı ya da sözlü bir beyana vasiyetname denir. Vasiyetname resmi makamlar huzurunda, söz konusu kişinin kendi el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Fakat burada altını önemle çizmek gerekir ki; her bir vasiyetname şeklinin geçerli olabilmesi için belirli şartlar mevcuttur. Günümüzde ise vasiyetname hazırlamak isteyen kişiler genellikle kendi el yazıları ile vasiyetname düzenlerler. Hukuk sistemimizde vasiyetnamenin düzenlenmesi belirli şartlara tabi tutulduğu için söz konusu bu şartları taşımayan vasiyetnameler geçersiz olur ve ölen kişinin son arzuları yarım kalabilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak adına miras avukatı olan tecrübeli bir kişinin danışmanlığında düzenlenecek vasiyetname ile ölen kişinin son arzuları herhangi bir aksama yaşanmadan yerine getirilebilir.

Tenkis Davası Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; Türk Medeni Kanununda mirasta saklı pay kurumu düzenlenmiştir. Söz konusu bu saklı pay sahipleri, miras bırakan kişinin çocukları, eşi ve ana-babasıdır. Miras bırakan kişinin sağlığında yaptığı birtakım tasarrufların, saklı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi halinde tenkis davası hak sahipleri tarafından açılabilir açılabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20