Tereke Nedir, Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Miras Hukuku » Tereke Nedir, Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır?

Tereke Nedir, Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; mirasçılardan birinin ya da bütün mirasçıların talebi ile birlikte mahkeme tarafından ya da Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi tarafından terekenin tespiti davası açılabilir. Söz konusu bu dava terekeye konu olan hakların ve malların devlet tarafından korunması için gerekli olan tüm önlemlerin resen alınmasını ifade eder. Burada belirtmek gerekir ki; terekeye konu olan haklar ve mallar üzerinde alınacak olan önlemler, Medeni Kanunda yer alan durumlarda, terekeye konu olan hak ve malların tespiti, vasiyetnamenin açılması, ilgili malların ve hakların yönetimi ve terekenin mühürlenmesi vb. gibi işlemleri içerir. Söz konusu bu hallerde alınan önlemlerin amacı ise tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçıların söz konusu bu haklarını en iyi şekilde korumaktır. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; söz konusu bu önlemlerin maliyeti daha sonra terekeden alınmak şartı ile devlet tarafından karşılanır. Buna ek olarak; tekere için alınan önlemlerde söz konusu önlem talebi herhangi bir mirasçıdan gelmiş ise ve bu dava resen açılmış ise; bu halde maliyet devlet tarafından karşılanır ve sonrasında herhangi bir ücret alınmaz.

Tespiti Davasının Açılma Sebebi Nedir?

Burada belirtmek gerekir ki; tereke tespit davasının açılmasının sebebi; mirasçı konumunda olan kişilerin tamamının devletten haklarının korunmasını talep etmeye hakkı olmasıdır. Söz konusu bu taleple devlete başvuran kişilerin talepleri onaylanır ise tüm mirasçıların hakları korunmuş olur. Bu demektir ki söz konusu bu halde sadece koruma talebi ile başvuru yapan kişilerin hakların korunmaz, koruma herkes içindir.

Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; terekede almaya hak kazanılan mallar kadar ödenmesi mecbur olan borçlar da mevcut olabilir. Mirasçılardan birinin söz konusu bu ödemeleri yapacak durumu yok ise diğer mirasçılar mevcutta olan haklarını kaybetmemek için mahkemeye başvuruda bulunabilir. Bu bağlamda terekenin tespiti davası mirasçılardan herhangi birinin söz konusu tereke üzerinden alacaklarının olduğu iddiasında bulunmasından sonra açılır. Böylece terekeye konu olan malların ve borçların tamamı mahkeme tarafından tespit edilir. Bu işlem için ise önce terekeye dahil olan hak ve malların tespiti sonrasında yapılan miras paylaşımı incelenir. Söz konusu bu paylaşımda bir usulsüzlüğün söz konusu olması halinde ise insanlar dinlenir ve mahkeme tarafından karar verilir. Miras paylaşımı için bu davaların görülmesi ile mirasçılardan hiçbiri hak kaybına uğramamış olur.

Terekenin Tespiti İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; terekenin tespiti işlemleri mahkemeler tarafından tamamlanırken vefat eden kişinin banka hesapları da incelenmeye başlanır. Banka hesaplarında yer alan birikimlere ek olarak söz konusu kişinin tüm taşınmazları ya da taşınır malları gerekli devlet daireleri üzerinden tespit edilir. Bu süreç içerisinde mirasçıların bu konuda belirli bir iddiası mevcut ise söz konusu bu iddianın gerçekliği mahkemeler tarafından araştırılır. Ayrıca banka hesapları incelenen kişilerin birikimlerine ek olarak banka borçları da incelenir. Yapılan tüm incelemelerin ardından vefat eden kişilerin hem borçları hem de var olan mal varlığı tespit edilir. Tüm bu işlemlerin ardından ise terekenin toplam değeri belirlenmiş olur.

Terekenin Tespit Davası Nerede Açılır?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; terekenin tespiti davası Sulh Hukuk Mahkemelerine açılır. Terekenin tespiti davasında görevli mahkeme ise; miras bırakacak olan kişinin en son ikamet ettiği il ve ilçede yer alan Sulh Ceza Mahkemesidir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20