Bedelli Sermaye Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sermaye Piyasası Hukuku » Bedelli Sermaye Nedir?

Bedelli Sermaye Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; bir şirketin esas sermayesine karşı gelen hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılması bedelli sermaye artırım olarak tanımlanır. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı arasındaki temel fark ise; bedelli sermaye artırımında söz konusu şirketin kasasına ek para girerken; bedelsiz sermaye artırımında ise şirket kasasına ek para girmez. Bedelli sermaye artırım işlemlerinde, söz konusu şirketin mevcut ortaklarının payları oranında yeni ihraç edilecek hisselerden alma hakları mevcuttur ve bu rüçhan hakkı olarak tanımlanır. Ancak mevcut ortaklar eğer isterlerse rüçhan haklarını kullanarak yeni hisselerden satın alabilirler. Öte yandan sermaye artırımına katılmak istemeyen ortakların ise rüçhan haklarını borsada satma hakları mevcuttur. Burada vurgulamak gerekir ki; şirketin sermaye artırımına katılmayan ortakların şirket sermayesindeki payları azalır. Aşağıda bedelli sermaye artırımının önemli hususlarına yer verilmiştir:

Söz konusu şirketin mevcutta var olan ortaklarına, payları oranında ve nakit karşılığında yeni hisse alma opsiyonu tanınır ve bu hak rüçhan hakkı olarak bilinir. Söz konusu şirketin ödenmiş sermayesi ve öz sermayesi artar. Sermaye artırımı işlemi neticesinde söz konusu şirketin hem hisse senedi fiyatı hem de piyasa değeri değişir. Bedelli sermaye artırımı, mevcutta var olan ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, yalnızca yeni yatırımcılara yönelik olacak şekilde de yapılabilir. Örnek olarak halka arz bu şekilde yapılan bedelli sermaye artırımıdır.

Bedelli Sermaye Artırımının Şirketlere Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki bedelli sermaye artırımı işlemi esas olarak şirketlere ek bir finansman kaynağı sağlar. Bedelli sermaye artırımı aracılığı ile ilgili şirketlerin faaliyet hacimlerinin büyümesine paralel olarak sermaye ihtiyaçları da karşılanmış olur. Yeni yatırımlar neticesinde söz konusu şirketlerin fon ihtiyacı içinde olması ve ihtiyaç duyulan fonlar şirketleri bedelli sermaye artırımı işlemini yapmaya yönlendirir.

Bedelli Sermaye Artırımı Şirketlerin Toplam Piyasa Değerlerine Etkisi Nedir?

Burada vurgulamak gerekir ki bedelli sermaye artırımı işlemi şirketlerin piyasa değerlerini etkiler. Öte yandan rüçhan hakkı ise söz konusu şirketin esas sözleşmesinde hüküm yer alması şartıyla, hisse senedinin nominal değeri üzerinde kullandırılabilir. Anonim şirketler ise şirket esas sözleşmelerinde hüküm yer alması şartıyla, bedelli sermaye artırımlarında mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlama yoluna giderek , ihraç edilen hisse senetlerini birincil piyasada primli fiyattan satabilirler.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20