Bedelsiz Sermaye Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sermaye Piyasası Hukuku » Bedelsiz Sermaye Nedir?

Bedelsiz Sermaye Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; bir şirketin kendi iç kaynaklarını ya da elde ettiği kârı kullanmak yolu ile gerçekleştirdiği sermaye diğer bir deyişle ödenmiş sermaye artışına bedelsiz sermaye artırımı denir. Burada vurgulamak gerekirse; bedelsiz sermaye artırımı, söz konusu şirkete herhangi bir nakit girişi ya da şirketten herhangi bir nakit çıkışı yaratmayan bir sermaye artırımı çeşididir. Bedelsiz sermaye artırımı, şirket bilançosunda yer alan özsermaye kalemi altındaki hesaplar arasında yapılan değişiklik ile kar ya da sermaye yedekleri kalemlerindeki değerin, ödenmiş sermaye kalemine aktarılması olarak yapılır ve söz konusu bu işlem ile şirketin artık daha fazla hisseye diğer bir deyişle paya bölünmüş olması sağlanmış olur.

Bedelsiz Sermaye Artırımının Bilançoya Etkisi Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; bilançoda yer alan varlıklar, her zaman kaynaklara eşittir ve söz konusu bu eşitliğin bozulması mümkün değildir. İlgili bu kurak bilanço eşitliği olarak adlandırılır. Bedelsiz sermaye artırımı işlemi sonucunda ortaklara dağıtılacak olan hisse senetleri, bedelsiz günü yatırımcı hesaplarına otomatik şekilde aktarılır. Bu bakımdan bedelsiz sermaye artırımına katılmak için yatırımcının yapması gereken herhangi ekstra bir işlem mevcut değildir.

Şirketlerin Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapmalarının Nedeni Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki şirketlerin ödenmiş sermayesi yıllar içinde enflasyon karşısında reel bir erime yaşar ve söz konusu bu durumda şirket sermayesinin bir zaman sonra düşük görünmesine neden olur. Bu nedenle söz konusu şirketler bedelsiz sermaye artırımı yapma yoluna giderek sermayelerini yükseltmeyi hedeflerler. Söz konusu bu duruma ek olarak şirketlerin bölünme süreci piyasalar tarafından da olumlu karşılanır. Fakat burada vurgulamak gerekir ki bölünme sürecinin piyasalar açısından en önemli yararı, hisse senetlerinin likiditesine sağlayacağı katkıdır. Bu durumun nedeni ise herhangi bir şirketin 1 adetlik hisse fiyatının belirli bir seviyenin üzerine çıkması görece olarak alım-satımını yavaşlatma ihtimali olmasıdır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirketin Hisse Fiyatını Nasıl Etkiler?

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bedelsiz sermaye artırımının bir şirkete en belirgin etkisinin söz konusu şirketin dolaşımdaki hisse senedi sayısında meydana getirdiği artıştır. Bu duruma ek olarak yine vurguladığımız gibi herhangi bir şirketin daha çok hisseye bölünmesi, söz konusu şirketin hem aktiflerinde hem de toplam öz sermayesinde diğer bir ifade ile şirketin defter değerinde bir artış ya da azalışa neden olmazken sadece hisse başına düşen defter değerini düşürür. Söz konusu bu hale benzer şekilde, herhangi bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yaptığı zaman 1 adet hisse senedinin piyasa fiyatı da, bedelsiz artışı oranında düşmüş olur. Fakat burada vurgulamak gerekir ki söz konusu bu düşüş de, ilgili şirketin toplam piyasa değeri tarafında ve bu nedenle yatırımcının elindeki hisselerin toplam piyasa değerinde bir fark ortaya çıkarmaz.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20