Devamlı Sermaye Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sermaye Piyasası Hukuku » Devamlı Sermaye Nedir?

Devamlı Sermaye Nedir? | Mükyen Hukuk

Devamlı sermaye kavramını açıklamaya geçmeden önce temel bazı kavramlardan bahsetmek yararlı olacaktır. Bu kavramlardan ilki net işletme sermayesidir.

Net İşletme Sermayesi Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki şirketlerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan brüt işletme sermayesinin diğer bir deyişle dönen varlıklar ve kısa süreli yükümlülüklerini karşılamakta kullanabilecek iktisadi değerlerin kısa vadeli borçlarını aşan kısmı net işletme sermayesi olarak tanımlanır. Burada vurgulamak gerekir ki net işletme sermayesi tutarının büyüklüğü, şirketlerin faaliyet süreleri boyunca tam kapasitede karlı ve verimli şekilde çalışabilmesi, üretim süreçlerini devam ettirebilmesi, iş hacmini artırabilmesi, yükümlülüklerini karşılayamama riskinin azalması gibi haller için büyük önem taşır. Ayrıca altını çizmek gerekir ki dönemler açısından net işletme sermayesindeki değişimler, söz konusu şirketlerin faaliyetleri sonucu nakit yaratma potansiyelini gözlemleme imkanı da sağlar.

Likit Aktifler Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; şirketlerin ihtiyaç anında en hızlı ve kolay yoldan, değerinde fazla kayba uğramadan nakite dönüştürebilecekleri aktiflerine likit diğer bir deyişle hızlı aktifler denir. Buna göre; bir şirket için likit aktifler tutarının büyüklüğü, ilgili şirket faaliyetlerini icra ettikleri sürede şirketlerin borçlarını ve ihtiyaçlarını kolay karşılayabilmesi için büyük önem taşır. Şirketlerin olağanüstü haller karşısında gösterecekleri tepkinin derecesini de gösterir. Dönemler açısından likit aktiflerde meydana gelen değişimler, söz konusu şirketlerin faaliyetleri sonucu nakit yaratma potansiyelini gözlemleme imkanı da sağlar.

Devamlı Sermaye Nedir?

İlk olarak tanımına yer vermek gerekirse; devamlı sermaye, işletmelerin uzun vadeli ve özkaynak toplamını ifade eder. İşletmelerin devamlı sermayeye ihtiyaç duymalarının nedeni ise varlıkları finanse edebilmek içindir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; devamlı sermayenin işlevi şirketlerin uzun vadeli kaynaklarının toplamını göstermenin yanında söz konusu şirketlerin varlıklarını fonlamada kullandığı kaynakların niteliklerini ve bu varlıkları fonlama gücünü ya da diğer bir deyişle riskini gösterir. Bu bağlamda şirketin sahip olduğu devamlı sermaye miktarının yüksek oluşu ve zamanla artması şirketlerin kısa vadede bir kaynak bulma zorluğu içerisine girmeyeceğini göstermekle birlikte ülkemizdeki özel bazı durumlar nedeniyle uzun süreli fon temininde yaşanabilen zorluklar, devamlı sermayenin şirketlerin pasiflerinde yeterince yer tutmamasına neden olur.

Devamlı Sermaye Oranı Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; devamlı sermaye oranı, pasif toplamı içerisinde yer alan uzun vadeli yabancı kaynakların ve özkaynakların toplamının oranlanması ile elde edilir. Buna göre bir şirketin devamlı sermaye oranına ulaşmak için kullanılan formüle aşağıda yer verilmiştir.

Devamlı Sermaye Oranı=(Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar. + Özkaynaklar) / Pasifler Toplamı

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20