Ödenmiş Sermaye Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sermaye Piyasası Hukuku » Ödenmiş Sermaye Nedir?

Ödenmiş Sermaye Nedir? | Mükyen Hukuk

Öz Sermaye Nedir?

Ödenmiş sermaye kavramına giriş yapmadan önce öz sermaye kavramından bahsetmekte yarar vardır. Özsermaye aynı zamanda öz kaynak ya da özvarlık olarak da bilinir. Bir işletme sahibinin ya da sahibi olan ortakların kendi kullanımlarına ayırdıkları sermaye öz sermaye olarak tanımlanır. Söz konusu işletmenin eğer aldığı bir kredi ya da piyasaya borcu yok ise öz sermaye toplam varlıklara eşit demektir. Diğer bir deyişle ifade etmek gerekirse; toplam aktiflerden toplam borçların çıkarılması yolu ile öz sermayeye erişilir. Bu bağlamda öz sermayeyi; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar kar ve zararları, özsermaye kalemlerine ait enflasyon farkları ve dönem zararları meydana getirir. Vergi Usul Kanununda özsermaye tanımlaması ile ilgili olarak “Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (Öz sermayeyi) teşkil eder.” “Öz sermaye pasif tablosuna kayıt olunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının toplamları denkleşir. İhtiyatlar ve kar ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin cüzüleri sayılırlar.” ifadelerine yer verilmiştir.

Ödenmiş Sermaye Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; ödenmiş sermaye, firmaların taahhüt ettikleri miktarın tamamını ya da bir kısmını nakden ödemeleri şeklinde tanımlanır. Bu demektir ki; söz konusu firmanın esas sermayesinden ödenmemiş sermaye çıkarıldığında, ödenmiş sermayeye ulaşılır. Finansal sistemde ödenmiş sermaye kullanılmasının amacı ise ilgili firmaların maliyetlerinin tam olarak belirlenmesidir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; ödenmiş sermayenin günlük olarak hesaplanmasıyla daha net ifadeler ile belirlenmesi mümkün olur.

Ödenmiş Sermaye Şartları Nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; ödenmiş sermayenin hesaplanması açısından önemli olan çeşitli noktalar mevcuttur ve önemli olan bu noktalar aşağıda açıklanmıştır;

  • Ödenmiş sermayeye sahip olan şirketler şahıs ya da şirket olabilir.
  • Anonim şirketler için sermaye ödeme durumu ¼ iken limited şirketler için ¼ oranında sermaye ödeme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
  • Ödenmiş sermaye hesaplaması yapılırken söz konusu sermaye tutarının en az 5 katının alınması gerekir.
  • Son olarak finansal anlamda piyasa değerinin hesaplanabilmesi açısından söz konusu şirketlerin tüm mal varlıklarının, toplam yatırım tutarlarının ve yaptıkları tüm ek yatırımların dikkate alınması gerekir.

Sermaye Ödemeleri Nereye Yapılır?

Burada vurgulamak gerekir ki; sermaye ödeme zorunluluğu çerçevesinde ödeme yapacak olan hissedarların EFT yolu ile ATM’lerden ya da bankanın veznesinden söz konusu tutarı şirketin hesabına göndermeleri gerekir. Söz konusu meblağı gönderen kişi adını ve soyadını yazarak, ilgili parayı belirtilen hesaplara göndermelidir. Burada altını çizmek gerekir ki; sermaye ödemesi adı altında gönderilen tüm bu paralar ilgili şirket hesabına aktarılır.

Ödenmiş Sermaye Formülü Nedir?

Öncelikle burada altını çizmek gerekir ki anonim ve limited şirketler ödenmiş sermaye hesabı yapmak zorundadır. Çünkü söz konusu bu sermaye kâr açısından büyük önem taşır. Söz konusu sermaye tutarının hesaplanmasının bu derece önemli olmasının bir başka nedeni ise şirketlerin bedelli sermaye artırımına giderek ödenmiş tutardan kazanç elde edebilir olmalarıdır. Ödenmiş sermaye hesaplamanın formülüne aşağıda yer verilmiştir:

Hisse Senedi x Hisse Nominal Değeri=Ödenmiş Sermaye

Burada belirtmek gerekir ki yukarıda yer alan pay hesaplanırken esas sermayenin 5 katı dikkate alınır. Bu duruma ek olarak her anonim ve limited şirketin ödenmiş sermayeyi hesaplaması ve yatırması mecburi tutulmuştur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20