Sigorta Sözleşmesinin Unsurları

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sigorta Hukuku » Sigorta Sözleşmesinin Unsurları

Sigorta Sözleşmesinin Unsurları | Mükyen Hukuk

Türk Ticaret Kanunu 1401.maddesinde sigorta sözleşmesi tanımlanmıştır. Bu tanıma göre: “Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yüklendiği sözleşmedir.”

Sigorta sözleşmeleri karşılıklı taahhütler içeren tam iki taraflı ve borç doğuran bir sözleşmedir. Sigortacı, sigorta primi karşılığında sigorta himayesi taahhüt eder. Sigorta ettiren ise sigorta himayesi karşılığında sigorta primi ödemeyi taahhüt eder. Sigorta sözleşmesi azami iyi niyet ilkesinin geçerli olduğu bir sözleşmedir.

Sigortanın Konusu

Zarar sigortalarında sigortanın konusu sigortalının rizikoya maruz kaldığı olan şeye ilişkin menfaatidir. Menfaat, sigortalı ile rizikoya maruz olan şey arasındaki değer ilişkisidir. Bu ilişki dolayısıyla zarara uğrama ihtimali sigorta sözleşmesiyle korunur. Sigorta sözleşmesinde sigorta konusunun tam olarak belirlenmesi ve poliçede belirtilmesi gerekir. Hayat sigortalarında bir şahsın kendisinin veya üçüncü şahsın hayatının devamı ya da sona ermesi durumu ile ilişkisi sigortalanır.

Riziko Nedir?

Gelecekte zarar verme tehlikesi olan olayların gerçekleşme ihtimaline riziko denir. Bir olayın riziko olarak değerlendirilebilmesi için olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ya da ne zaman gerçekleşeceği belirsiz olmalı, kişinin kendisini veya malvarlığı tehdit eden bir olay olmalı, gelecekte meydana gelecek bir olayla ilgili olmalıdır.

Kural olarak sigorta sözleşmesinin yapıldığı sırada gerçekleşmiş olan veya gerçekleşme gerçekleşmesi ihtimali ortadan kalkmış olan riziko sigorta edilemez. Hayat sigortalarında sigortalanan kişinin belirli tarihte hayatta olması ya da her ikisi de rizikoyu oluşturur. Zarar sigortalarında sigortalının sigorta konusu menfaati dolayısıyla zarara uğramasına sebep olabilecek çok çeşitte riziko bulunduğundan tüm hepsinin teminat altına alınabilmesi mümkün değildir. Bu sebeple sigortalanan rizikonun teminatının sınırlandırılması zorunludur.

Tür itibariyle belirlenen rizikonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırılması gerekmektedir. Bu zaman dilimi öncesinde ve sonrasında oluşan rizikolar teminat kapsamında değildir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20