Mükyen Hukuk Bürosu | Şirketler Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku | Mükyen Hukuk

Şirketler Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Şirketler Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Şirketler Hukuku, ticari faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan her biri ayrı bir tüzel kişiliği bulunan aynı zamanda birer tacir olan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, ortakları, türleri, kuruluştan sonra idareleri, işletilmeleri ve temsil edilmeleri, sona ermeleri ve tasfiyelerini inceleyen şirket ve firmalar içi bütün hukuksal süreçleri belirleyen Ticaret Hukukunun en önemli alt dallarından biridir.

Türk Ticaret Kanununda belirlenen şirket türleri; anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket, komandit şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir. TTK’da sayılan şirketlerin hepsi ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanmaktadır. Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan adi şirketin ise tüzel kişiliği yoktur. Kooperatif ortaklığın tüzel kişiliği bulunmaktadır ve ticaret şirketleri arasında sayılmıştır.

Türk Ticaret Kanununda tacirin borçları sayılmaktadır. Öncelikle tacir her türlü borcundan dolayı iflasa tabidir. Tacir, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmekle yükümlüdür. Ayrıca tacirin gerekli ticari defterleri tutması ve basiretli bir iş insanı gibi hareket etmesi gerekmektedir.Şirketler Hukuku alanında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların etkili ve konuya hakim bir avukata danışılarak sonuç odaklı yürütülmesi, şirketler açısından zaruri hale gelmektedir.

Büromuz;

 • Ticari işletmenin rehni,
 • Şirketlerin sona ermesi noktasında fesih,
 • Ticaret sicil işlemleri,
 • Markanın ve işletme adının korunması,
 • Markanın tescili, unvanın değişmesi veya devri durumunda meydana gelebilecek değişiklikler karşısında unvanın durumu,
 • Markanın korunması ve markanın ihlalinde ortaya çıkabilecek ihtilaflar,
 • Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi,
 • Birleşme ve devralmalarda hukuki altyapının hazırlanması ve hukuki incelemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket kuruluşları ve genel kurulların düzenlenmesi,
 • Pay devirleri,
 • Sözleşmelerden doğan davaların ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Haksız rekabetten kaynaklanan ihtilaflar,
 • Uluslararası alanda ticari faaliyetlerin yerine getirilmesinde taraflarca ihtiyaç duyulan ve gerekli olan sözleşmelerin hazırlanması,
 • Uluslararası ticari faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve dava takibi,

başta olmak üzere Şirketler Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla hem yurtiçinde hem yurtdışında, müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Şirketler Hukuku | Makalelerimiz