Mükyen Hukuk Bürosu | Spor Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Spor Hukuku

Spor Hukuku | Mükyen Hukuk

Spor Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Spor Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Spor, bilindiği üzere çok farklı dalları kapsayan geniş bir alandır. Spor Hukuku, hukukun çeşitli alanlarını eşsiz şekilde bir araya getiren bir alandır. Spor Hukuku alanında uyuşmazlıkların büyük çoğunluğu, sözleşmeler ve haksız fiil alanında çıkmaktadır.

Spor Hukuku kabaca; amatör sporlar, profesyonel sporlar ve uluslararası sporlardır. Uluslararası spor alanında 2 büyük spor müsabakası bulunmaktadır. Bunlardan ilki Uluslararası Olimpiyat Komitesinin sponsorluğunda düzenlenen Olimpiyatlar ve FIFA’nın sponsorluğunda düzenlenen Dünya Kupası’dır.

Spor Hukukunun birincil kaynağı; Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Olimpik Şartı, Uluslararası Spor Federasyonlarının Statüleri ve çıkardıkları talimatlardır. İkincil kaynağı ise Ulusal Olimpiyat Komiteleri ile Ulusal Spor Federasyonlarının tüzük ve talimatlarıdır. Spor Hukukunun diğer kaynakları; Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Dünya Anti Doping Ajansı’nın Wada Code’u ve uygulamalarıdır.

Spor Hukukunun özellikleri arasında kendi kendini düzenlemesi, uluslararası niteliğinin olması, ekonomik olarak büyük önem arz etmesi ve diğer hukuk dalları ile kesişen karma bir hukuk yapısına sahip olması gösterilebilir.

Spor Hukukunun süjelerini; Gençlik ve Spor Bakanlığı, futbolda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ulusal Federasyonlar, Uluslararası Federasyonlar, Bağımsız Federasyonlar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri ve Vakıfları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), sporcular, teknik direktörler, antrenörler, hakemler, gözlemciler ve seyirciler/taraftarlar oluşturmaktadır.

Spor Hukuku mevzuatının ortaya çıkmasındaki temel amaç birbirinden farklı ve karmaşık yapıdaki oyunların sporcular açısından eşit ve kurallara uygun bir şekilde oynanmasını sağlamak, kuralın dışına çıkanlara belirli bazı yaptırımların ve Spor Hukuku cezalarının uygulanmasını sağlamaktır. Spor Hukukunun mevzuatı özel kurumlar tarafından oluşturulmuş olup, devletlerin sınırlarından bağımsızdır ve adeta ‘sınırlar ötesi hukuk’ kavramına yaklaşmaktadır.

Spor Hukuku; İş Hukuku, Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku ve Yabancılar Hukuku ile doğrudan ilişki içindedir. Spor Hukuku Türk mevzuatında; 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun, 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunun ilgili hükümlerinde düzenlenmiştir.

Yukarıda sayılanların dışında Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ve çeşitli talimatlar ile Spor Hukuku mevzuatımızda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Büromuz;

 • Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması, yayıncı kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin düzenlenmesi ve kontrolü,
 • Sporu düzenleyen kuruluşun sporculara verdikleri disiplin cezaları hakkındaki uyuşmazlıkların takibi,
 • Turnuva organizasyon sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Spor organizasyonları tarafından çalıştırılan personeller ile ilgili çıkan uyuşmazlıkların yasal takibi,
 • Menajerlik sözleşmesinin hazırlanması ve kontrolü,
 • Spor Hukukunda haksız fiili kapsayan durumlar hakkında danışmanlık hizmeti,
 • Sporcuların lisans alma ve transfer süreçlerinde gerekli hukuki desteğin verilmesi,
 • Kulüplere Spor Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Sporcuların kulüplerden olan hak ve alacaklarının tahsili hakkında dava açılması ve sürecin takibi,
 • Profesyonel sporcuların ve spor kulüplerinin Spor Hukukundan kaynaklanan cezalarda adli ve idari yargı makamları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde temsil edilmesi,
 • Sporcuların ve spor kulüplerinin marka haklarının ihlali durumunda yasal sürecin başlatılması ve takibi,
 • Yabancı oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvurularının yapılması

başta olmak üzere Spor Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Spor Hukuku | Makalelerimiz