Futbol Menajerliği İçin Gerekli Şartlar

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Spor Hukuku » Futbol Menajerliği İçin Gerekli Şartlar

Futbol Menajerliği İçin Gerekli Şartlar | Mükyen Hukuk

Futbol Menajeri Nedir?

Menajerin tanımı ve futbol menajeri olmak için gerekli şartlar ve belgeler ‘Futbol Menajerliği Çalışma Talimatı’ ile belirlenmiş bulunmaktadır. Bu talimata göre menajer;

‘Belli bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak, profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla futbolcu veya kulüpleri temsil eden veya kulüpler arasında transfer müzakeresi yürütmek amacıyla kulüpleri temsil eden TFF'den lisans almış gerçek kişilerdir.’

Menajerlik sözleşmesi ise ‘Menajerlerin futbolcu veya kulüp ile imzalayacakları örneği TFF tarafından hazırlanmış yazılı sözleşmeye denir.’

Futbol Menajerinin Görevleri Nelerdir?

 • Sözleşme görüşmelerini sağlamak,
 • Transfer görüşmelerini sağlamak,
 • Reklam ve sponsorluk anlaşmalarını sağlamak,
 • Gerekli takımlar ile görüşüp sporcuların transferlerini ayarlamak,
 • Her daim sporcunun çıkarlarını gözetmek.

Futbolcu Menajeri Olmak İçin Gerekli Şartlar

 • Öncelikle kişinin menajer olarak faaliyette bulunabilmesi için TFF’ye tescil edilmesi şarttır.
 • Türk vatandaşı olmak veya Türkiye’de yasal ikametgaha ve çalışma iznine sahip olmak,
 • Şike ve teşvik primi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın “Hükümlülük” kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan dolayı kesin hüküm giymemiş olmak,
 • Disiplin Kurulları tarafından, müsabaka sonucunu etkileme, bahis, doping, ayrımcılık ve sahtecilik eylemleri nedeniyle kesinleşmiş ceza almamış olmak,
 • TFF tarafından belirlenecek diğer şartları yerine getirmek,
 • FIFA, FIFA'ya bağlı konfederasyonlar, TFF, diğer ülke federasyonları, herhangi bir lig oluşumu vb. ile kulüpler veya bunların herhangi bir kurulunda fahri veya ücretli olarak görevli olmamak,
 • Faal futbolcu, teknik adam, antrenörler ve müsabaka görevlisi olmamak,
 • Menajerlik faaliyetlerini yürütürken TFF, FIFA, FIFA'ya bağlı konfederasyonlar, TFF ve diğer ülke federasyonları, herhangi bir lig oluşumu vb. ile sözleşmeden doğan ve potansiyel çıkar çatışmasına yol açabilecek ilişkileri bulunmamak,
 • Mesleki, sosyal ve ahlaki yönlerden iyi anılmak ve "kusursuz bir itibara" sahip olmak,
 • Menajerlik Taahhütnamesinin imzalaması ve TFF’ye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonuna Tescil İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar Nelerdir?

‘Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı’ uyarınca menajerlerin tescil için TFF’ye eksiksiz şekilde ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sayılanlardır;

 • Başvuru dilekçesi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh Belgesi,
 • Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği, (T.C. Vatandaşı olmayan kişiler için Tasdikli Pasaport Örneği)
 • Başvuru tarihinden en erken 1 ay önce alınmış Adli Sicil Kaydı,
 • TFF tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.

Futbol Menajerliği Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

TFF Yönetim Kurulu tarafından atanan "Değerlendirme Komisyonu", lisans başvuru talebini bu talimatta belirlenen şartlara uygun olup olmadığını inceler. Değerlendirme neticesinde başvuruları uygun bulunmayan kişilerin başvuruları reddedilir. Lisans adayı Değerlendirme Komisyonun ret kararının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde TFF Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Süresi içinde itiraz edilmezse ret kararı kesinleşir. Bu kişiler ret kararının kesinleşmesinden itibaren en erken bir yıl sonra ret gerekçesinin ortadan kalktığını kanıtlayarak tekrar lisans başvurusunda bulunabilirler. "Değerlendirme Komisyonu" tarafından, lisans başvuru talebi ilk kez veya evvelce kabul edilen menajerler, TFF tarafından düzenlenen "Futbol Menajerliği Eğitim Semineri"ne katılmak zorundadır. "Futbol Menajerliği Eğitim Semineri" ne katılmayan menajerin lisansı, takip eden "Futbol Menajerliği Eğitim Semineri" ne katılıncaya kadar geçici olarak askıya alınır. Menajer adaylarının başvuruları her takvim yılının Aralık ve Mayıs aylarında Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır.

Menajerlik Lisansı

Yukarıda anılan tüm şartları yerine getirenler için “Menajerlik Lisansı” düzenlenir. Lisans, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık tescil bedeli ve işlem giderinin ödendiğinin belgelendirilmesi şartıyla menajerlere verilir.

Menajerler ad ve soyadlarından sonra “Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Lisanslı Futbol Menajeri” unvanını alırlar. Menajerlerin her türlü basılı evrak ve kartvizitlerinde TFF tarafından izin verilecek logolar kullanabilirler. Bununla beraber FIFA isim ve logosu ile TFF logosunun kullanılması yasaktır.

Lisansın, üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devri yasaktır.

Menajerlik Lisansının Vizesi

Menajerlik lisansının her yıl vize edilmesi zorunludur. Menajerler, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık vize ücretini ödemek ve TFF tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri TFF’ye sunmakla yükümlüdür. Menajerin söz konusu vize ücretini ödememesi veya talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması halinde lisansı askıya alınır.

2021 yılı için belirlenen yıllık vize ücreti 12.000 TL’dir.

Menajerlik Lisansının Yitirilmesi

Menajerin, lisansın alınması için gerekli koşullardan herhangi birini sonradan kaybetmesi, menajerlik faaliyetini kendi isteği ile sona erdirilmesi, bir disiplin soruşturması neticesinde veya işbu talimat kapsamında belirtilen sair hallerde lisansını yitirebilir.

Lisansın alınması için gerekli koşullardan herhangi birinin sonradan yitirilmesi halinde aksine özel bir düzenleme bulunmadığı sürece eksik koşulun tamamlanması için menajere uygun ve nihai bir süre verilir. Verilen süreye rağmen eksikliğin giderilmemesi halinde lisans iptal edilir.

Üst üste iki yıl vize yaptırmayan menajerin lisansı iptal edilir ve bu durum TFF tarafından ilan edilir.

Lisansın Menajer Tarafından İade Edilmesi

Faaliyetini sona erdirmeye karar veren menajer, lisansını TFF’ye iade etmek zorundadır. Menajerin iade yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde lisansı iptal edilir ve bu durum TFF tarafından ilan edilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20