Kulüp Tarafından Profesyonel Futbolcuya Verilen Para Cezasının İptali

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Spor Hukuku » Kulüp Tarafından Profesyonel Futbolcuya Verilen Para Cezasının İptali

Kulüp Tarafından Profesyonel Futbolcuya Verilen Para Cezasının İptali | Mükyen Hukuk

Profesyonel Futbolcuya Kesilen Para Cezası Hakkında Hukuki Düzenleme

Profesyonel futbolculara kulüpleri tarafından verilen para cezaları ve bunların iptaline ilişkin düzenleme mevcut olmamakla beraber verilen cezaların geçerliliği ‘Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı’ uyarınca belirlenen usul kurallarına uygun olmasına bağlıdır. Talimat’ın 24. Maddesinin c fıkrasına göre;

‘c) Kulüpler sezonun başlamasından en geç bir hafta önce, bir sonraki sezon uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını TFF’ye göndermek zorundadırlar. Kulüpler TFF’ye tescil ettirdikleri ve uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karşılığında futbolcuya teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmek’

Buna göre TFF’ye tescil ettirilen iç yönetmelik veya disiplin talimatları TFF’ye gönderilmedikçe içinde yer alan disiplin cezalarının da usulen geçerliliği olmayacaktır. Ayrıca iç yönetmelik veya disiplin talimatları imza karşılığında futbolcuya teslim veya tebliğ edilmediği takdirde de aynı durum söz konusu olacaktır. Yabancı futbolcular için ise FIFA dillerinden birisine tercüme edilmiş disiplin yönetmeliği örneği futbolcuya teslim veya tebliğ edilecektir.

Profesyonel Futbolcuya Para Cezası Kesilme Usulü

‘d) Futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde noter aracılığı ile futbolcuya ve TFF’ye bildirmek,’

Futbolculara verilen para cezaları noter aracılığıyla futbolcuya ve TFF’ye bildirilmediği takdirde yine usul kurallarına uyulmamış sayılacağından verilen ceza geçersiz sayılacaktır.

Diğer bir hususta verilen para cezalarının geçerliliği kulüp ile futbolcu arasında yapılan ‘Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi’ içinde yer alan hükümlere bağlıdır.

Profesyonel Futbolcuya Kesilen Para Cezasının Geçerlilik Şartları

Yukarıda değinildiği üzere kulüplerin sonraki sezon uygulayacakları iç yönetmelikleri ve disiplin talimatlarını sezon başlamadan en geç bir hafta önce TFF’ye göndermemiş olmaları, verilen para cezasının geçersizliğine sebep olacaktır. Ancak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, futbolcuya yapılan iç yönetmelik ve disiplin talimatı tebliğinin varlığı halinde para cezasının da geçerli olacağına dair kararlar vermektedir.

CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) ve FIFA ( Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) şekil ve usul hükümlerinin dışında futbolcuya verilen para cezalarında farklı kriterleri de değerlendirmektedir. Bunların arasında profesyonel futbolcunun yaptığı disiplin ihlalinin boyutu, yıllık kazandığı ücret, para cezasının miktarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı sayılmaktadır.

Profesyonel Futbolcuya Kesilen Para Cezasının İptali

Profesyonel futbolcuya kulüp tarafından ceza kesilmesine rağmen çoğu futbolcu, kulüp ile olan ilişkisinin devam etmesi sebebiyle iptal yoluna gitmemektedir.

Taraflar arasında yapılan sözleşmede UÇK’nın yetkisi kabul edilmiş ise verilen para cezasının iptali yoluna gitmek isteyen futbolcu, UÇK (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) nezdinde para cezasının iptali talebiyle bir dava açabilir.

Taraflar UÇK’nın yetkisini kabul etmediği hallerde sporcu, genel mahkemelerde bir tespit davası ile kesilen cezanın hukuka aykırılığı tespit ettirilebilir.

Profesyonel Futbolcuya Kesilen Para Cezasına Karşı Başvurabileceği Yollar

  • Genel mahkemelerde dava açarak, UÇK’ya başvurarak veya icra takibi yoluyla diğer alacaklarının tahsili için bir süreç başlatabilir,
  • Yalnızca para cezasına karşı ayrıca bir süreçte başlatılabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20