Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi Suçu

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Spor Hukuku » Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi Suçu

Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi | Mükyen Hukuk

Müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi suçu 6222 sayılı ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’ madde 15 ile düzenlenmiştir. Buna göre;

‘Bu Kanun hükümlerine göre temin edilmiş bileti olmaksızın spor müsabakalarını izlemek amacıyla müsabaka ve seyir alanlarına giren kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek adli para cezasının miktarı iki yüz günden az olamaz.’

Birinci fıkraya göre bileti olmaksızın spor müsabaka ve seyir alanlarına giren kişi adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Yalnızca adli para cezası öngörülen suçlarda ön ödeme uygulanır. Kişinin daha önceden seyirci olarak katılması yasaklı kişilerden olması ceza miktarını arttırmaktadır. Metinde geçen ‘spor müsabakalarını izlemek amacıyla’ teriminden anlaşılması gereken zaruret halinde içeri giren kolluk, ambulans, itfaiye görevlileri gibi kişilerin tabiatıyla cezalandırılmayacak olmasıdır.

Bu suçun faili herhangi bir kişi olabileceği gibi, mağduru toplumdur. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre;

‘Müsabaka ve seyir alanlarına bu Kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi lehine işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.’

Burada fail seyircilerin spor alanlarına girişini kontrol eden görevli veya kulüp yetkilileri olabilir. Kulüp yetkililerinin sorumlu olma sebebi kanuna göre izleyici olarak girecek kişilerin kontrolünü ev sahibi kulübün yapma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Ev sahibi olmayan müsabakalarda ise, müsabakaya katılan her iki kulüp; milli müsabakalarda ise, ilgili federasyon tarafından yerine getirilmelidir.

‘Spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişiler hariç olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanlığının tasarrufunda bulunan seyirci yerlerine giriş ve çıkışa ilişkin düzenlemeler çerçevesinde müsabaka ve seyir alanlarına girenlerle ilgili olarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.’

‘Kendisine ait elektronik kartı bir başkasının spor müsabakasına seyirci olarak girmesini sağlamak amacıyla kullandıran kişi birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.’

Bahsedilen biletin elektronik bilet olması gerekmektedir. Yoksa bu fıkra uygulanmaz. Elektronik olmayan bir biletin sahte şekilde düzenlenmesi zaten TCK 207 özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Özel belgede sahtecilik suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası iken bu fıkra hükmüne göre elektronik kartını başkasına kullandıran kişi adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Belirtilmelidir ki adli para cezası öngörülen suçlarda ön ödeme uygulanır.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun madde 15/5 uyarınca;

‘Spor müsabakalarına seyirci olarak girişi sağlamak amacıyla elektronik kartı

  • Yetkisiz olarak üreten,
  • Satan, Satışa arz eden,
  • Devreden,
  • Satın alan,
  • Kabul eden veya bulunduran

kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş yüz günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu kartı kendi kullanımı için kabul eden ve bulunduran kişi iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’

Maddeye sonradan eklenen 6. fıkraya göre;

‘Spor müsabakaları için; ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.’

15. Maddede sayılan tüm suçlar bakımından kast aranır. Çok sayıda elektronik kartın üretilip satılması durumunda birden fazla suç değil, tek suçun oluştuğu kabul edilir. Bu madde de sayılan suçların kovuşturması kendiliğinden yapılır. Yetkili ve görevli mahkeme ise, suçun işlendiği yer Hakimler ve Savcılar Kurulunun İhtisas Mahkemesi olarak görevlendireceği Asliye Ceza Mahkemesidir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20