Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması Ve Müsabaka Düzeninin Bozulması

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Spor Hukuku » Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması Ve Müsabaka Düzeninin Bozulması

Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması | Mükyen Hukuk

Spor alanlarına sokulması yasak maddeler, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun madde 12’de düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre;

(1) ‘Müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara;

  • a) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların,
  • b) Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin,
  • c) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin, sokulması yasaktır. Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenir.’

Maddede geçen; spor müsabakası ‘federasyonların düzenlediği veya düzenlenmesine izin verdiği ya da katkıda bulunduğu her türlü sportif karşılaşma ve yarışma’, seyir alanı ‘spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda seyircilere tahsis edilmiş yerleri, özel seyir alanları ‘seyircilerin müsabakayı dijital ortamda seyretmeleri amacıyla il ve ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen, müsabaka alanı dışındaki geçici yerleri’, antrenman alanı ‘takımların müsabakaya hazırlık çalışmalarını yaptıkları alanları’ tanımlamaktadır. Buna göre bu yerlerde ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların sokulması halinde kullanma şartı olmadan suç oluşmaktadır.

Müsabaka Düzeninin Bozulması Nedir?

Bir spor müsabakası devam ederken dışarıdan yapılan müdahale ile spor faaliyetinin durması müsabaka düzeninin bozulduğu anlamına gelmektedir. Yargıtay kararına göre müsabaka bittikten sonra düzen bozan kimse hakkında bu madde uyarınca değil, şartları varsa diğer başka suçtan cezaya hükmolunabilir. Yani müsabakanın devamlılığına engel olduğu iddia edilemez.

Kişinin eylemi sadece müsabaka düzenin bozulmasına ile sınırlı kalmayabilir. Örneğin kişinin bir havai fişek patlatmasıyla etrafa saçılan ateş, gençlik ve spor bakanlığına ait olan bir eşyaya zarar verirse Türk Ceza Kanunu uyarınca mala zarar verme suçunun nitelikli hali olan kamu malına zarar verme suçu oluşur ve fail 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bunun dışında kişinin spor müsabakasının düzenini bozması sırasında bir insanda yaralanabilmektedir. Bu durumda kasten yaralama suçu ile yargılanır. Yaralanan kişinin müsabakada görevli hakem olması durumunda, kamu görevlisi sayıldığından kamu görevlisine karşı kasten yaralama suçu ile cezası ağırlaşacaktır. Belirtilmelidir ki müsabaka düzenini bozan kişi hakkında işlediği fiil daha ağır cezayı gerektiriyorsa müsabaka düzenini bozmaktan dolayı ceza verilmez.

Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması Ve Müsabaka Düzeninin Bozulması Suçunun Yaptırımı Nedir?

  • Bulundurulması esasen suç oluşturan silahları spor alanlarına sokan kişi hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu uyarınca cezaya hükmedilir.
  • Bulundurulması esasen suç teşkil etmeyen ancak kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin spor alanlarına sokulması durumunda kişi bu aletleri kullanmasa bile yalnızca bulundurması dolayısıyla 6 aydan 2 yıla kadar kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Aynı şekilde 12. Maddenin birinci fıkrasının b bendinde sayılan alet veya maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • 12. Maddenin birinci fıkrasının b bendinde sayılan alet veya maddeleri spor alanında kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişi ayrıca yüz gün adli para cezası ile cezalandırılır.
  • Spor alanlarına müsabaka öncesi ve sonrası uyuşturucu veya uyarıcı madde veya ilgili spor federasyonlarının belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecek sokan kişi fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, otuz gün adli para cezası ile cezalandırılır.

Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması Ve Müsabaka Düzeninin Bozulması Suçunun Unsurları

Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması suçunun faili herhangi bir kimse olabilir. Mağdur ise spor düzeninin bozulmasıyla toplum olmaktadır. Düzeni bozan eylem oluştuğu sırada etrafta bulunan kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı açısından tehlike oluşturan bir durum ortaya çıkmaktadır.

Spor Alanlarına Sokulması Yasak Maddeler Nelerdir?

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda sayılan spor alanlarına sokulması yasaklı maddelerin dışında bozuk para, şarj aleti, deodorant ve parfüm şişeleri, powerbank, fotoğraf makinası ve kameralar, özçekim (selfie) çubukları, kırtasiye malzemeleri, elektronik sigara, lazer ışıkları, dizüstü bilgisayar, kutu ve şişeler, evcil hayvan, hakaret ve tehdit içerikli giyim eşyaları ve zaman zaman şemsiye olarak sayılmaktadır.

Spor alanlarında yukarıda sayılanlar ve meşale, maytap, bozuk para, kesici alet, pet şişe su gibi alet ve maddelerin sokulmasından dolayı ceza davaları açılmaktadır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20