Spor Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Spor Hukuku » Spor Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Spor Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Spor Hukuku Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; spor müsabakaları, sportif faaliyetler ve sportif örgütler ile ilgili hukuk kurallarını düzenleyen ve bunları sistematik bir şekilde yürürlüğe koyan hukuk alanı spor hukuku olarak tanımlanır. Spor hukuku alanı ülkemizde yeni yeni gelişmeye başlamıştır.

Spor Hukukunun Kapsamı Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; spor hukukunun merkezinde her bir oyuncu diğer bir deyişle sporcu için adil, eşit ve kurallı davranışlar bütününün oluşturulması ile eşit ve adil şartların tüm sporculara sağlanması vardır. Bu nedenle spor hukuku alanı sürekli güncellenmekte ve yenilenmektedir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki spor hukuku ile ilgili olan kavramların birçoğu aynı zamanda Anayasayı da doğrudan ilgilendirir. Bu durumun nedeni ise spor hukukunda yapılan düzenlemelerin çoğunun aynı zamanda anayasada yer almasıdır. Buna ek olarak spor hukukunun en önemli özelliklerinden biri ise spor hukukunun aynı zamanda milletler arası özellik taşımasıdır. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki; ülke sınırları içerisinde yaşanan çeşitli haller için bazı spor kuralları ulusal düzeyde kalırken, milletlerarası müsabakalarda meydana gelen hallerde uluslararası spor kuralları devreye girer.

Burada vurgulamak gerekir ki spor hukuku aynı zamanda çeşitli birçok hukuk dalı ile alakalıdır. Bu alanlardan birisi de iş hukukudur. Bu durumun nedeni ise sporcu olan kişilerin sporu bir meslek haline getirmesi ve bundan gelir elde etmesi ve bu kişilerin takımlar ile sözleşme yapmalarıdır. Söz konusu bu kulüp ve sporcu arasında yapılan sözleşmelerde meydana gelecek olumsuz haller esasında doğrudan iş hukukunu da ilgilendirir.

Spor Avukatı Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki esasında spor avukatı şeklinde bir hukuksal bir meslek dalı mevcut değildir. Ancak genel itibariyle avukatların ilgilendikleri alanlar diğer bir ifade ile uzmanlık alanlarını nitelemek için avukat sıfatının önüne niteleyici bir kavram getirilmiştir. Bu kullanımlar ise özellikle halk arasında yaygındır.

Spor Avukatının Görevleri Nelerdir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki spor avukatları spor hukuku içerisinde olan anlaşmazlıklar sebebiyle kişilerin ya da kurum ve kuruluşlarının haklarını savunur. Aşağıda spor avukatının görevleri sıralanmıştır:

  • Sporcuların yapacağı sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve söz konusu bu sözleşmelerin yorumlanması,
  • Menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve denetlenmesi ve yorumlanması,
  • Spor kulüplerinin ve sporcuların sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerin denetlenmesi,
  • Spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arz edilmesi,
  • Yabancı oyuncular için gerekli olan çalışma izinleri, ikamet izni vb. gibi vatandaşlık işlemlerinin başvuru ve takibinin yapılması,
  • Spor müsabakalarının yayın haklarının devredilmesi,
  • Sporcuların, spor kulüplerinden kaynaklanan hak ve alacaklarının tahsili için gerekli davanın açılması ve söz konusu bu davanın hukuki sürecinin takip edilmesi, Sporcuların lisans alma ve transfer işlemleri vb. için hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Spor kulüpleri ve oyuncuların isim hakları, telif içeren ürünlerin satışı, ürün sponsorlukları, reklam ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerin hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi,
  • Profesyonel sporcuların medyada yer alan kişilik haklarının korunması için koruyucu avukatlık hizmetleri,

Yukarıda sıralanan görevler spor avukatlarının genel görevleridir. Söz konusu süreçlerin tamamında kişi ya da kurumların hak kaybı yaşamaması için alanında uzman avukatlar aracılığı ile sürdürülmesi ve takip edilmesi tavsiye edilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20