Spor Kulüplerinin Hukuki Niteliği

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Spor Hukuku » Spor Kulüplerinin Hukuki Niteliği

Spor Kulüplerinin Hukuki Niteliği | Mükyen Hukuk

Türkiye’de spor kulüplerinin dernek veya şirket olarak kurulması mümkündür. Spor kulüpleri gençlik ve spor kulüpleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Spor kulübü, spor faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapan derneklerdir. Gençlik kulübü ise boş zamanları spor aracılığıyla değerlendirmeye yönelik kurulan derneklerdir. Her iki amaca yönelik çalışma yapanlar ise gençlik ve spor kulübü ismini alırlar. Dernek olarak kurulan spor kulüpleri Dernekler Kanununa tabidir. Buna göre kulüpler gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Spor kulüpleri, tescil edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine dahil olmaktadır. Tescil edilmeyen spor kulüpleri adına lisans verilmez. Lisansı olmayan kulüpler, federasyonlar tarafından düzenlenen müsabakalara da katılamazlar.

Spor Kulüplerinin Dernek Olarak Kurulması

Dernek statüsü ile kurulan spor kulüpleri Türk Medeni Kanununun ‘Dernekler’ bölümüne tabi olacaktır. TMK madde 56’ya göre;

‘Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz.’

Türk Medeni Kanunu dışında Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde de dernek kuruluşları ve işleyişi hakkında düzenlemeler getirilmiştir. Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazandıklarından aynı durum spor kulüpleri içinde geçerlidir. Kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgelerin neler olduğu Dernekler Yönetmeliğinde gösterilmiştir. Derneklerin kuruluş amaçları arasında kazanç olmamalıdır. Spor kulübü de bir dernek olduğundan ekonomik kazanç gütmeksizin sportif faaliyetlerde bulunmak nihai amaç olmalıdır.

Profesyonel Spor Branşı Kabul Edilen Futbol Bakımından

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu madde 24 uyarınca; ‘Spor kulüpleri, profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler veya profesyonel futbol takımlarını kiraya verebilirler.’

Futbol, Türkiye’de profesyonel olarak spor dalı olarak görülen tek alandır. Bu sebeple futbol kulüpleri TTK hükümlerine göre şirket kurabilir veya şirketler tarafından satın alınabilir. Belirtilmelidir ki profesyonel bir futbol takımı işletmek için şirketleşen spor kulübü, kendi içinde yalnızca futbol işlerini yürütebilir, futbol dışında spor dallarında faaliyet gösteremez. Yukarıda hatırlatıldığı gibi futbol, Türkiye’de profesyonel olarak tanınan tek spor dalıdır ve amatör futbol kulüpleri bir şirkete devredilemez.

Spor Kulüplerinin Şirket Olarak Kurulması

Şirket, sözleşmeye dayanan ve ekonomik bir gelir elde etmeyi amaçlayan kişi birleşmeleridir. Bu yönüyle derneklerden ayrılmaktadır. Futbol kulüplerinin şirketleşmesine Türkiye’de ilk örnek MalatyaSpor kulübünün futbol şubesini yine kendi kurduğu Malatya Spor A.Ş.’ye devretmesidir. Bundan sonra birçok futbol kulübü anonim şirket haline dönmüştür. Şirket olan futbol kulüpleri ile dernek olan futbol kulüpleri organları bakımından benzerlik göstermektedir. Önemli bir fark şirket statüsündeki futbol kulübünün hisse senetlerinin bir kısmının halka arz edilebilmesidir.

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü madde 76/5’ e göre;

‘Futbolla uğraşan bir kulüp futbol şubesini ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kurulmuş bir anonim şirkete devredebilir. Kendisini bir ticari kuruluş olarak yeniden yapılandıran bir kulüp tescilini başka bir şehre transfer edemez; bu hallerde futbol oyununun tanıtımı, güçlendirilmesi ve çıkarları öncelik taşır.’

Ayrıca unutulmamalıdır ki kulüplerin şirketleşmesi için sadece iç hukuk değil, dış hukuk kurallarına da uymak gerekmektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20