Ticaret Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ticaret Hukuku » Ticaret Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Ticaret Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Ticari İşletme Hukuku Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki ticaret avukatlarının çalışma alanlarından birisi de ticaret hukukudur. Türk Ticaret Kanununun 3. maddesi kapsamında kar amacı güden bir şirkete ilişkin tüm işlem ve payların kar amacı gütmeyen şirket sayılması şeklinde bir düzenleme mevcuttur. Söz konusu iş şartları ise, işle ilgili işlem ve davranışlara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu tarafından tesis edilen şartlar ile diğer kanunlar tarafından tesis edilen özel yazılı şartlar olarak sayılabilir.

Ticari Dava Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; ticari dava, ticaret mahkemesinde görülen dava şeklinde tanımlanabilir. Aşağıda ticari davalara ilişkin bilinmesi gereken temel noktalar sıralanmıştır:

  • Ticari davaların yargılama usulünde diğer davalarla arasında herhangi bir farklılık mevcut değildir. Ancak burada vurgulamak gerekir ki söz konusu davanın görevli ve yetkili mahkemede açılması zorunluluğu sebebiyle mahkeme usulü açısından farklılığı bulunduğu ve mutlaka ticaret mahkemelerinde görülmesi gerektiğini belirtmek gerekir.
  • Ticari davalarda belirli bir sınırın altında kalan davalarda basit yargılama usulü uygulanır.
  • Ticari davalarda adi işlerden farklı hükümler uygulanır.

Ülkemizdeki hukuk sisteminde ticari davalar iki türdür. Bu türler aşağıda sıralanmış ve açıklanmıştır:

Mutlak Ticari Dava: Türk Ticaret Kanunu 4. Maddesi çerçevesinde ticari dava olarak kabul edilen davalar mutlak ticari dava olarak tanımlanır. Söz konusu bu davaların ticari dava olarak kabul edilmesi için ilgili tarafların tacir olma zorunluluğu mevcuttur.

Nispi Ticari Dava: Türk Ticaret Kanunu 4. Maddesinde aynı zamanda nispi ticari davalar tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesinde yer alan “Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri” ifadeleri çerçevesinde nispi ticari davaların tanımı yapılmıştır. Bu bağlamda iki tarafın tacir olması ve uyuşmazlığın her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilendirmesi halinde dava nispi ticari dava olarak kabul edilir ve ticari dava olarak ticaret mahkemesinde görülür.

Ticaret Avukatı Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse ticaret avukatı; ticari işlemlerle uğraşan işletmeler ve şahıslar, mevcut hukuki sorunların çözümü, hukuki işlemlerin doğrulanması ve düzeltilmesi aşamasında hukuki hizmet sunan kişidir.

Ticaret Avukatının Görevleri Nelerdir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki ticaret avukatı tarafından sunulan hizmetler oldukça geniş kapsamlıdır. Bu bağlamda ticari işlerde uzmanlaşmış olan avukatlar yalnızca danışman olarak değil, aynı zamanda söz konusu ticari davaların mahkemede takibi gibi hizmetler de verir. Bir ticaret avukatının danışmanlık hizmeti, ticari bir ilişkinin kurulmasından geliştirilmesine kadar olan hukuki sürecin tamamını kapsar. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; ticari konularla ilgilenen avukatlar bu görevlerine ek olarak finansman hizmetler sağlar. İşletmelere hukuk hizmeti veren avukatlar, ilgili işletmelerin haklarında olan davaları takip eder, işletmenin menfaati için gerekli yasal işlemleri başlatır, gümrük prosedürlerine ek olarak ticaret prosedürleri, haksız ithalat ve ihracat rekabetinden kaynaklanan prosedürlerin de takibini yapar.

Ticaret Avukatı Bulundurma Gerekliliği Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; ticaret hukuku alanında şirketler hukuku, şirketin kuruluşu, birleşmesi, ayrılması, infisahı, iflası, iflasın ertelenmesi, birleşmesi, devralması, bağışlanması ve tasfiyesi vb. gibi hukuki konularla ilgilenen hukuk dalı olarak tanımlanır. Bu bağlamda herhangi bir işletmenin başlangıcından sona ermesine kadar olan süreçte aslında yasal bir analizden geçmesi ve karşı karşıya olduğu riskleri belirlemek gereklidir. Söz konusu bu incelemelerin ise hukuku bilenler tarafından yapılması önemlidir. Bu nedenle şirketler herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına, ticaret hukuku alanına hakim olan, iş ve ticaretten anlayan deneyimli ticaret avukatları ile çalışmalıdır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20