Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Vergi Hukuku » Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir? | Mükyen Hukuk

Kira Vergisi Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; belirli sınırları aşan mesken ya da mülk üzerinden kira geliri elde eden kişilerin devlete ödemekle yükümlü olduğu vergi çeşidi kira vergisi şeklinde adlandırılır. Maliki oldukları taşınmaz üzerinden kira geliri elde eden kişiler söz konusu bu geliri beyanname hazırlayarak ya da hazır beyannameleri kullanarak vergi dairelerine beyan etmekle ve söz konusu vergiyi ödemekle yükümlü olurlar.

Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Öncelikle belirtme gerekir ki belirli miktarı aşacak şekilde konut kira gelirleri ya da işyeri kira gelirleri elde eden mülk sahiplerinin yılın ilk aylarında söz konusu bu geliri beyan etme yükümlülükleri vardır. Söz konusu bu bildirimin yapıldığı döküman kira gelir vergisi beyannamesi olarak tanımlanır. Ancak söz konusu bu beyannameyi hazırlamakla yükümlü olacak olan kişilerin beyan etmekle zorunlu oldukları kira gelirlerinin alt limiti mevcuttur. Buna göre; 2021 yılı itibari ile konutta yıllık 7.000 TL, iş yerinde ise yıllık 53.000 TL ve üzeri gelir elde eden mülk sahiplerinin beyanname kira gelir beyannamesi verme işlemi ile kazançlarını devlete bildirme zorunluluğu mevcuttur.

Ev Sahipleri Kira Gelirini Nasıl Beyan Eder?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki maliki olduğu mülkünü kiraya veren kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden kira gelirlerini beyan edebilir. Buna ek olarak ikametgahın bulunduğu ilçedeki vergi dairesi üzerinden de söz konusu beyan işlemi yapılabilir. Kira gelir beyanı için başka bir yöntem ise 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde serbest muhasebeciler, yeminli muhasebeciler vb. gibi elektronik beyanname gönderme yetkisi almış aracı meslek grupları aracılığı ile kira gelir beyannamesi hazırlamak ve göndermektir.

Kira Gelir Vergisi Ödenmezse Cezası Ne Olur?

Öncelikle burada altını çizmek gerekir ki kira gelir tespiti söz konusu ödemelerin banka aracılığı ile yapılmasıyla sağlanır. Buna göre; kira geliri elde etmesine rağmen söz konusu bu geliri beyan etmeyen ya da eksik beyan eden vatandaşlar, istisnadan yararlanamaz ve aynı zamanda söz konusu bu vatandaşlara ceza uygulanır. Kira gelir vergisi cezası, beyan edilmeyen ya da eksik şekilde beyan edilmiş olan kira geliri tutarı üzerinden hesaplanır. Bu duruma ek olarak, kira vergisini hiç beyan etmeyen ya da eksik beyan eden mülk sahibi gecikme nedeniyle faiz ödemesi de yapmakla da yükümlü olur. Bu demektir ki; Vergi Usul Kanunu çerçevesinde kira gelir beyanı yapmakla yükümlü olan ancak kira gelir beyanı yapmayan ya da eksik şekilde beyan veren gayrimenkul sahibine vergi aslı ve gecikme faizi ile 1 kat vergi ziyaı cezası kesilir. Söz konusu bu halde uygulanacak olan gecikme faizi, zamanında ödenmeyen vergi tutarı üzerinden aylık %1,60 oranında hesaplanır ve ödenir. Bu duruma ek olarak beyanname verilmemesi nedeniyle iki kat I. derece usulsüzlük cezası da ilgili yükümlüye kesilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20