Mükyen Hukuk Bürosu | Yabancılar Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku | Mükyen Hukuk

Yabancılar Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Yabancılar Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Yabancılar Hukuku, bir ülkeye gelen yabancı vatandaşlığa sahip kişiye hangi hukukun uygulanacağı, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda yetkili mahkemenin nasıl belirleneceği gibi hususların incelendiği bir hukuk dalıdır. Yabancılar Hukuku, yabancının bulunduğu ülkedeki hukuki durumu, hak ve yükümlülüklerini ve statülerini belirleyen Milletlerarası Özel Hukukun alt dalıdır. Vatandaşlık Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Deniz Hukuku, Enerji Hukuku, Havacılık Hukuku, Spor Hukuku, Şirketler Hukuku, Uluslararası Ceza hukuku, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku ve Uzay Hukuku ile burada konu edindiğimiz Yabancılar Hukuku gerek mevzuattan gerekse bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmelerden dolayı doğrudan ilişki içindedir.

Türk Yabancılar Hukukunun bazı kaynaklarını; Pasaport Kanunu, İskan Kanunu, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, Harçlar Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Türk Vatandaşlığı Kanunu olarak sıralayabiliriz.

Yabancılar Hukuku genel olarak; vatandaşlık işlemleri, konsolosluk işlemleri, Türkiye’de çalışma ve oturum izni, evlilik ve boşanma , tanıma ve tenfiz, vize işlemleri, yabancıların Türk vatandaşlığı kazanmaları, yabancıların Türkiye’deki statüleri, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmelerini konu almaktadır.

Büromuz;

 • Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi,
 • Çalışma ve oturma izni başvurularının takibi,
 • Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi,
 • Yabancı ve gerçek tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,
 • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerin takibi,
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi talebi,
 • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 • Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması,
 • Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kurması,
 • Yabancıların devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,

başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Yabancılar Hukuku | Makalelerimiz