Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Yabancılar Hukuku » Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir?

Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir? | Mükyen Hukuk

Uluslararası hukukun bir getiri olarak karşımıza çıkan oturma izni ile aynı zamanda kamu sağlığı ve düzenini korumakla birlikte ortaya çıkabilecek olumsuz halleri engellemek ve ülkede barınan yabancıları tespit edip kontrol etmek amacı ile ülke çıkarlarını korumak hedeflenir.

Türkiye’de yani ülkemizde 90 günden fazla süre kalacak olan her yabancı uyruklu kişinin alması gereken izin oturma iznidir ve bu izin bir sistem dahilinde işler. Oturma izni alındıktan sonra 6 ay içerisinde kullanılmaz ise söz konusu iznin iptali gündeme gelir ve geçersiz olur. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili Kanunda oturma izni ile ilgili düzenlemelere yer verilir.

Oturma İzni (İkamet İzni) Nasıl Alınır?

Oturma izni için yapılması gereken başvuru online sistem üzerinden yapılır. Buna göre; göç idaresinin online internet sitesi üzerinden e-ikamet yolu ile oturma izni başvurusu yapılabilir. Oturma izni başvurusu yapacak olan kişilerin “ilk kez ikamet izni başvurusu yapıyorum” butonu sonrasında çıkacak olan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmaları gerekir. Bu aşamanın ardından başvuru işlemlerini tamamlamak için İl Göç İdaresi Müdürlüğünden randevu alınır. Sonrasında ise doldurulan başvuru formunun çıktısı alınır ve imzalanır, aşağıda yer vereceğimiz gerekli belgeler eklenir ve tüm bu belgelerle İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınan randevuya gidilir. Burada belirtmek gerekir ki doldurulup çıktısı alınan başvuru formu ile ilgili kişinin göç idaresinden aldığı randevu gününe kadar Türkiye’de yasal olarak oturum hakkı mevcut olur. Yapılan başvurunun ardından başvuru sonuçları 90 gün içerisinde açıklanır ve ikamet izni belgesi ilgili kişiye gönderilir.

Oturma İzni (İkamet İzni) Nereden Alınır ve Kimler Başvuru Yapabilir?

İkamet izni almak için online sistem üzerinden ilk başvuru yapılır. Ön başvuru niteliği taşıyan bu başvuru ile ikamet izni almak istenen yerdeki ilgili göç idaresi müdürlüğünden randevu alınır ve randevuya gerekli belgelerle birlikte gidilir. Buna göre; Türkiye’de 90 günden fazla kalmak amacıyla yabancı uyruklu kişiler tarafından yapılabilecek olan bu başvuruyu ilgili kişinin kendisi bizzat yapabileceği gibi isteğe bağlı olarak vekil aracılığı ile de başvuru yapılabilir.

Oturma İzni (İkamet İzni) Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Oturum izni almak için ön başvuru sürecinde yapılan başvurudan sonra alınan randevu ile göç idaresine gerekli belgelerle birlikte gitmek gerekir. Söz konusu bu belgeler ikamet izni çeşidine göre değişir. Aşağıda ikamet izni çeşidine göre Göç İdaresi Müdürlüğüne giderken alınması gereken belgelere yer verilmiştir.

Kısa Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport ya da dengi bir belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • İkamet izni boyunca yetecek miktarda maddi imkan beyanı
 • Sağlık sigortası

Yukarıda verilen belgeler kısa dönem ikamet izni başvurularının tümü için ortaktır.

Öğrenci İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport ya da dengi bir belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • İkamet izni boyunca kullanılmak üzere maddi imkan beyanı
 • Sağlık sigortası
 • Aktif öğrencilik belgesi

Yukarıda verilen belgelere ek olarak öğrenci ikamet izni için duruma göre ek belgeler istenebilir.

Uzun Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport ya da dengi bir belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • İkamet izni boyunca yetecek miktarda maddi imkanın beyanı
 • Sağlık sigortası
 • Son 3 yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren imzalı ya da mühürlü belgenin aslı
 • Nüfus Müdürlüklerinden alınabilecek adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Duruma göre gerekli ise ek belgeler
Aile İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Aile ikamet izni başvurusunda ikamet alacak olan kişi ile destekleyici olan kişinin sunması gereken belgeler vardır.

İkamet alacak kişinin sunması gereken belgeler:

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport ya da dengi bir belgenin yerine geçecek imzalı ya da e-imzalı belge
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Duruma göre gerekli ise ek belgeler

Destekleyici kişinin sunması gereken belgeler:

 • Pasaport ya da dengi bir belgenin yerine geçecek imzalı ya da e-imzalı belge
 • Nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi
 • Süre boyunca yetecek miktarda maddi imkanın beyanı
 • Başvuran tüm aile bireyleri için sağlık sigortası
 • İkamet izni belgesinin ya da dengi bir belgenin aslı ve fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Nüfus müdürlüklerinden alınabilecek olan adres kayıt sistemine kayıtlı bulunduğuna dair belge

Oturma İzni (İkamet İzni) Uzatma Nasıl Olur?

İlk başvurudan itibaren oturma izni çeşidine göre oturma izni belirli süreler dahilinde verilir. Söz konusu sürenin sonunda oturma izni son bulur. Yasal olarak Türkiye’de kalmaya devam etmek isteyen yabancı kişilerin söz konusu sürenin ardından oturma iznini uzatmak için başvuru yapmaları gerekir. Bu uzatma başvurusu valiliklere yapılır ve mevcut olan oturma izninin süresinin bitimine en az 60 gün kala başvuru tamamlanmalıdır. Oturma iznini uzatma başvurusu yabancı uyruklu kişilerin bilgilerinin güncellenmesi ile randevu alınarak yapılır.

Oturma İzni Uzatmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Aşağıda verilen belgeler mevcut oturma iznini uzatmak isteyen kişiler tarafından ilgili kuruma ibraz edilmelidir.

 • İkamet izni başvuru formu
 • Noter onaylı olacak şekilde pasaport ya da dengi bir belgenin nüshası
 • 4 adet fotoğraf
 • İkamet izni süresince yetecek miktarda maddi olanak beyanı
 • Sağlık sigortası

Yukarıda verilen belgelere ek olarak iznin çeşidine göre eklenmesi gereken belgeler ise aşağıda verilmiştir;

 • Kısa dönem ikamet izni uzatma başvurusu için kısa dönem ikamet izni ve Türkiye’de hangi amaç ile kalınacağına dair ilgili kurum ya da kuruluşlardan alınacak imzalı ya da mühürlü belge.
 • Öğrenci ikamet izni için aktif öğrenci olduğuna dair imzalı, kaşeli ya da mühürlü belge.
 • Aile ikamet izni için ilk başvuru belgeleri güncellenmiş şekilde eklenmelidir.

Oturma İzni (İkamet İzni) Sorgulama Nasıl Yapılır?

Oturma izni başvurusunun yapıldığı e-ikamet online sistemi üzerinden oturma izni başvurusu sonucu ya da oturma izni ile alakalı olan diğer sorgulamalar yapılabilir. E-ikamet sistemi ile sorgulama işlemleri her an kontrol edilebilir ve kullanıcı için zaman açısından kolaylık sağlanmış olur.

Evlilik Yoluyla Oturma İzni Nedir?

Oturma izni çeşitlerinden aile ikamet izni içerisine dahil olan evlilik yolu ile oturma izninde; Türkiye’de ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin bir Türk vatandaşı ile evli olması şartı aranır. Bir Türkiye vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklu kişi yukarıda anlattığımız şekilde başvuru yaparak oturma izni alabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20