Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Edilmesi

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Yabancılar Hukuku » Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Edilmesi

Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Edilmesi | Mükyen Hukuk

Deport kelime anlamı olarak ‘sınır dışı etmek, dışlamak, uzaklaştırmak, sürgün etmek’ anlamına gelmektedir. Hakkında deport kararı alınan yabancı, sınır dışı edilir ve haklarında Türkiye’ye giriş yasağı konulabilir. Yabancının yaptığı vize ihlalinin süresine göre giriş yasağının da süresi belirlenmektedir.

Sınır Dışı Edilme Kararı Alınma Sebepleri

Yabancıların sınır dışı edilme sebepleri Yabancılar ve Uluslararası koruma Kanunu madde 54’te sayılmış bulunmaktadır.

 • a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,
 • b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
 • c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
 • ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
 • d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
 • e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
 • f) İkamet izinleri iptal edilenler,
 • g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,
 • ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
 • h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
 • ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,
 • i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,
 • j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar.

Tahdit Kodu Meselesi

Yabancı sınır dışı edilme nedenlerine bağlı olarak siciline tahdit kodu işlenebilmektedir. Bu kod sebebiyle yabancının bir aydan beş yıla kadar Türkiye’ye girişi engellenebileceği gibi bazı durumlarda süresiz giriş yasağı almasına da sebep olmaktadır.

Deport Kaldırma İşlemi

Deport kaldırma iki şekilde mümkün olabilmektedir. Birincisi yabancının meşruhatlı vize alması, ikincisi ise deport kararının iptalinin idare mahkemesinden dava yoluyla talep edilmesidir.

Meşruhatlı Vize Alınması

Hakkında deport kararı uygulanmış bir yabancı evlilik, çalışma, tedavi gibi sebeplerle giriş yasağı süresi dolmadan meşruhatlı vize almış olabilir. Bu meşruhatlı vize sayesinde Türkiye’ye giriş yapabilir.

Dava Yoluyla Deport Kararının İptal Talebi

İdare tarafından kendisi hakkında deport kararı alınan yabancı, bu kararın kaldırılmasını yine idare mahkemesinden isteyebilecektir. Çünkü idarenin yaptığı işlemleri geri almaya yetkisi yine idareye aittir.

Deport kararı yabancıya veya yasal temsilcisine tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde dava açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. İptal davasının açılması ile deport kararının uygulanması durdurulur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20