Yabancılar Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Yabancılar Hukuku » Yabancılar Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Yabancılar Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Yabancılar Hukuku Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; ülkemizde ikamet eden yabancıların, kişisel hukuki durumlarını, izin ve çalışma belgelerini, maddi mal varlıklarını, cezai süreçleri, davalarını vb. gibi çeşitli hukuki süreci kapsayan karma hukuk dalı yabancılar hukuku olarak tanımlanır. Yabancılar hukuku ile ilgili konuları; vatandaşlık kazanma, oturma ya da çalışma izni alma, nüfus işleri, her türlü hukuk davaları, ceza soruşturma ve kovuşturma işlemleri, yabancı tüzel kişilerin kuruluş ve diğer işlemleri, yabancı şirketlerin ülkemizdeki faaliyetleri vb. Şeklinde sıralayabiliriz.

Ülkemizde bulunan yabancılar 4817 sayılı Yabancıların Çalışması Hakkında Kanun, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkametleri ve Seyahatleri Hakkında Kanunu, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu vb. gibi mevzuatlara bağlıdırlar.

Yabancılar Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; yabancılar hukuku avukatının faaliyet alanı son derece geniştir. Aşağıda yabancılar hukuku avukatlarının faaliyet alanlarından bazılarına açıklamaları ile yer verilmiştir:

Oturma İzni Alma

Ülkemizde yaşayan yabancıların oturma izni alması için öncelikle gerekli hukuki ön hazırlık yapılır, ilgili başvurunun gerekçesine göre evraklar toplanır ve eksik olan hukuki meseleler çözüme kavuşturulur. Tüm bu işlemlerin ardından oturma izni başvurusu yapılır ve süreç içerisinde etkin bir şekilde söz konusu sürecin takibi yapılır.

Çalışma İzni Alma

Ülkemizde yaşayan yabancıların çalışma izni alması için yine ilk önce başvuru öncesi gerekli hukuki hazırlığın yapılır ve çalışılacak işyeri ile irtibat halinde evrakların toplanması ve başvurunun yapılması gibi işlemler yapılır. Buna ek olarak çalışma izni başvurusundan sonra söz konusu sürecin etkin bir şekilde takibinin yapılması gerekir.

Vatandaşlık Alma

Türk vatandaşlığı alma konusunda söz konusu somut olayın özelliğine bağlı olmak kaydıyla en uygun vatandaşlık alma yolu tespit edilir ve gerekli hukuki ön hazırlığın yapılmasının ardından evrakların hazırlanır ve başvuru süreci başladıktan sonra söz konusu sürecin etkin şekilde takibi yapılır.

Uluslararası Alacak Tahsili

Yabancı kişinin uluslararası alacak tahsili konusunda, borçlu olan kişinin ya da alacaklı olan kişinin bulunduğu ülkedeki ilgili yerlerle irtibata geçilir ve alacağın tahsili için gerekli takip yapılır.

Yabancılara Banka Hesabı Açma

Ülkemizde yaşayan yabancı kişilere banka hesabı açma konusunda, söz konusu kişinin ilgili banka hesabını hangi ihtiyaç için açtığı göz önüne alınarak gerekli evraklar toplanır ve banka hesabının hukuka uygun bir şekilde açılması sağlanır.

Yabancılara Soruşturma ve Kovuşturma

Ülkemizde bulunan yabancılara ceza soruşturma aşaması ve kovuşturma aşamasında müdafilik için yabancı kişinin ifadesinde bulunma, tutukluluk ve adli kontrol itirazları, yargılama aşamasında gerekli etkin savunmanın yapılması gibi faaliyetler yürütülür.

Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Ülkemizde bulunan yabancılara sağlanacak olan hukuki danışmanlık hizmeti çerçevesinde yukarıda yer verilen ilgili konular ya da bunlardan başka konularda yabancılara danışmanlık hizmetinin sunulur. Söz konusu hukuki problem doğmadan önce önleyici danışmanlık hizmeti ve hukuki problem halihazırda mevcut ise söz konusu bu durumu giderici danışmanlık hizmeti de yabancılar avukatının faaliyetleri arasında yer alır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20