Boşanma Sebepleri Ve Bu Sebeplere Dayanma Koşulları

Anasayfa » Yayınlar » Boşanma Sebepleri Ve Bu Sebeplere Dayanma Koşulları

Boşanma Sebepleri Ve Bu Sebeplere Dayanma Koşulları | Mükyen Hukuk

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de boşanmalar gün geçtikçe artmakta. TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye’de 487 bin 270 kişi evlenirken, 135 bin 22 kişi ise boşandı. Peki boşanma davalarında boşanma sebebi olarak karşımıza hangi durumlar çıkar ve hangi boşanma sebebi için hangi tür delillere ihtiyacımız vardır?

Anlaşmalı boşanma davası için tarafların boşanma sebeplerine dayanma zorunluluğu yokken, çekişmeli boşanma davasında boşanma sebeplerinden en az birine gidilmesi mecburiyeti söz konusudur.

Boşanma Sebepleri

Genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Özel Boşanma Sebepleri

Zina, hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı özel boşanma sebepleri olarak sayılabilir.

Zina Sebebiyle Boşanma

Zina sebebiyle boşanma halinde aranan 3 unsur söz konusudur. Evlilik birliğinin varlığı, eşinden başkasıyla cinsel ilişkide bulunma, kusur. Bu boşanma sebebinde aranan en önemli unsur cinsel ilişkinin varlığıdır. Dolayısıyla elde bunu kesin olarak ispatlayacak nitelikte deliller olmaması durumunda bu sebepten dava açılmamalıdır. Yargıtay 2. hukuk dairesinin kararına göre önemli olan zina fiilini gerçekleştirmek amacıyla elverişli koşul ve ortamın sağlanması olup elde olmayan sebepler ile cinsel birlikteliğin gerçekleşmemesi dikkate alınmamaktadır. Bu boşanma sebebinde en çok merak edilen bir diğer husus 3.kişiye karşı dava açılıp açılamayacağıdır. Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eş manevi tazminat talebinde bulunamaz.

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma

Hayata kast sebebine dayanmak için eşlerden birinin, ayırt etme gücüne sahip olması şartıyla, diğer eşin hayatını sona erdirmek için gerçekleştirdiği fiillerin (örneğin; öldürmeye teşebbüs etmek, intihara teşvik etmek, intihara zorlamak…) varlığının ispat edilmesi gerekmektedir. Hayata kast etmek isteyen eşin başka birisini azmettirmesi de bu kapsamdadır.

Küçük Düşürücü Suç İşleme Veya Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma

Küçük düşürücü suç işleme Veya haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayanmak için süre sınırı yoktur her zaman bu sebebe dayanarak dava açılabilir. Kriter olarak değerlendirme kısmında her yüz kızartıcı suç aynı zamanda küçük düşürücü niteliktedir. Haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayanılması için gerçekleşmesi gereken en önemli koşul; haysiyetsiz hayat sürmenin evlilikten önce başlamış olup evlilik süresince de devam etmesi yahut evlilikten sonra başlamasıdır.

Terk Sebebiyle Boşanma

Terk sebebiyle dava açılması için terk fiilinin üzerinden en az 6 ay geçmiş ve halen devam etmekte olması gerekliliğidir. Aynı zamanda müşterek konuttan 4 aydır ayrı yaşayan eşe müşterek konuta dönmesi için bir ihtar çekilmesi ve ihtara rağmen eşin 2 ay içinde müşterek konuta geri dönmemesi gerekmektedir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Akıl hastalığı sebebiyle dava açılması için hastalığın iyileşmesinin imkansız olması ve ortak hayatın diğer eş için çekilmez halde olması gerekmektedir. Akıl hastalığının evlendikten sonra ortaya çıkması gerektiği ya da evlenmeden önce var olmakla beraber evliliğe engel olacak derecede olmaması önemli kriterlerdir.

Genel Boşanma Sebepleri

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması genel boşanma sebebidir.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Sebebiyle Boşanma

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle dava açılabilmesi için şiddetli geçimsizlik ya da anlaşmazlık olması gerekmekte ancak bu sebebin ortaya çıkmasında kusur aranmamaktadır. Diğer eş için evliliğin çekilmez hale gelmesi yeterli bir kriterdir. Önemli husus, boşanma ile elde edilecek menfaatin, evliliğin devamında elde edilen ya da elde edilecek menfaatlerden fazla olması unsurudur.

Eşlerin Anlaşması İle Boşanma

Evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması, eşlerin serbest iradeleri ile bu kararı vermiş olması, boşanmanın mali sonuçlarına ve müşterek çocuğa ilişkin hususlarda anlaşılması gerekmektedir.

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Sebebiyle Boşanma

Ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle dava açılması için “fiili ayrılık” olarak da adlandırılan bu sebebe dayanmada kusurun varlığı aranmaz, aynı zamanda hakim tarafından evliliğin çekilmez olduğunun anlaşılmasını da gerektirmez.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20