Dosya Durumunun Karara Çıkması Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Dosya Durumunun Karara Çıkması Nedir?

Dosya Durumunun Karara Çıkması Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; yargılama sürecinde özellikle davanın sonuçlandığı son zamanda dosya durumu karara çıkmış ibaresi söz konusu davada son kararın verildiğini gösteren hukuki bir zemine dayalı önemli bir ifadedir. Burada belirtmek gerekir ki; dosyanın karara çıkması usulden olabileceği gibi esastan da olabilir. Dosyanın esastan karara çıkması hali söz konusu dava konusuna yönelik olan ret, kabul, kısmen ret ya da kabul kararı verilmesi şeklinde olabilir. Öte yandan davanın usulden kararı çıkmış olması ile davanın dava ehliyeti ve arabuluculuk şartı nedeniyle reddi ile yetkisiz mahkeme ya da görevsiz mahkemede açılması nedeniyle yetkisizlik ya da görevsizlik kararı verilerek reddi suretiyle olabilir. Ancak burada belirtmek gerekir ki; herhangi bir davada nihai diğer bir ifade ile son karar verilmiş ise kanun yolu süreci yani istinaf ya da temyiz süreci başlar. Söz konusu kararın istinafa gitmesi ya da kesin kararlardan olmaması durumunda ilgili kararın icrası sağlanabilir.

Burada altını çizmek gerekir ki karara çıkmış olan dosya, sonuçlanmış olan dosyadır. Kararı verilmiş olan bir dosyada gerekçeli karar yazma süresi ceza mahkemeleri için on beş gün iken hukuk mahkemeleri için söz konusu bu süre bir aydır. Söz konusu davanın ilgili tarafı bu dosyada dava türü, açılış tarihi, dosya numarası, duruşma günü ve tarihi, karar sonucu, dosyanın tarafları bilgilerini görebilir.

Burada belirtmek gerekir ki günümüzde gelişen teknolojiler ve online işlemler sayesinde davacı olunan herhangi bir dosya ile ilgili karar e-devlet uygulaması üzerinden takip edilebilir. Davacı olan kişi kendi dosyasının durumunu öğrenmek amacı ile e-devlet uygulamasına giriş yaptığında ilgili dosya durumu karara çıkmış ifadesinden hâkimin söz konusu davaya konu olmuş olay ile ilgili karara vardığını, davayı bitirdiğini sonucunu çıkarmalıdır. Mahkeme dosyalarının sorgulanması günümüzde çeşitli yollar mevcuttur. Bu bağlamda e-devlet uygulaması bu vb. konularda hız ve kolaylık sağlarken kurumlar ile işbirliği halinde insanların bilgi almasını sağlar. E-devlet dosya sorgulama durumu gelişmiş teknolojinin bizlere sunduğu bir avantajdır. Bu nedenle söz konusu bu uygulama ile yürütülen birçok dava varsa hepsini tek elden takip etmek mümkün iken aynı zamanda ortaya çıkabilecek karışıklıkların da önüne geçilmesi kolaylaşır.

E-devlet uygulamasından biraz daha bahsetmek gerekirse; söz konusu uygulama ile dosya takibi işlemi yapılabilmesi için ilk olarak e-devlet resmi internet sayfasına giriş yapılır. Siteye girişin ardından güvenli şekilde işlemleri yürütebilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-devlet şifresi girilir. Sisteme giriş yapılmasının ardından e-hizmetler alanından “Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama” bölümünden ilerleyerek ilgili kişi hakkında açılmış ya da davacı olduğu tüm dosyalara ulaşabilir.

Boşanma Davasının Dosya Durumunun Karara Çıkması Nedir?

Dosya durumunun karara çıkması ifadesi ile sık karşılaştığımız dava türlerinden birisi boşanma davasıdır. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi için açılan boşanma davasının dava sürecinin tamamlanmasının ardından tarafların dosya durumu karara çıkmış ifadesini dosya sorgulamalarında görmeleri halinde kararın verildiği sonucu ortaya çıkar. Bu bağlamda boşanma davasının karara çıkması ifadesi ile davanın kabul edilmesi ve davacının açmış olduğu davayı kazandığı diğer bir deyişle boşanmanın gerçekleştiği ilan edilmiş olur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20