İcra Edilebilirlik Şerhi Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » İcra Edilebilirlik Şerhi Nedir?

İcra Edilebilirlik Şerhi Nedir? | Mükyen Hukuk

Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur. Arabuluculuk, zorunlu ve ihtiyari olarak ikiye ayrılır. Ticari davalarda ve iş hukukunda bir dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk karşımıza çıkmaktadır. Bir de kişilerin kendi özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman üçüncü kişi olarak belirledikleri ihtiyari arabuluculuk vardır. İki seçenekte de söz konusu arabuluculuk görüşmesinden sonra taraflar anlaşamazlarsa uyuşmazlıkta dava aşamasına geçilecektir.

Taraflar uyuşmazlık konusu taleplerinde anlaşırsa yapılan arabuluculuk görüşmesinde bir anlaşma tutanağı tutulur. Bu tutanak taraflarca imzalanır ve geçerlilik kazanır. Tutanak tüm taraflarca eksiksiz imzalanırsa icra edilebilirlik şerhi almak zorunlu değildir. Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.

Anlaşma tutanağında tüm tarafların, yani;

 • Başvurucunun,
 • Başvurucu vekilinin,
 • Karşı tarafın,
 • Karşı taraf vekilinin,
 • Arabulucunun imzaları var ise anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesine gerek olmayıp doğrudan ilamlı icraya konu edilebilir.

Taraf imzalarının eksikliği halinde veya taraflar dilerse mahkemeden icra edilebilirlik şerhi talep edebilir. İcra edilebilirlik şerhi içeren anlaşma tutanağı mahkeme kararı (ilam) niteliğindeki belge gibi işlem görür.

Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuşsa anlaşma tutanağının icra edilebilirlik şerhini arabulucunun bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi verir. Dava açıldıktan sonra arabulucuya başvurulması halinde ise icra edilebilirlik şerhi davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir.

 • Arabuluculuk aşamasından sonra anlaşmaya varılması durumunda anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir.
 • Anlaşma belgesi düzenlenir sonrasında bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.
 • Anlaşma belgesi düzenlenmesine karşın karşı taraf belgede kararlaştırılan sürede anlaşmanın gereğini yerine getirmekten kaçınabilir. Bu durumda icra edilebilirlik şerhi hak sahibinin ilamlı icra başlatabilmesi için gereklidir.
 • Bu sebeple anlaşma sonrasında taraflar bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler.
 • Bu şerhi içeren anlaşma evrakları ilam niteliğinde belge sayılır.
 • Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması durumunda, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi çekişmesiz yargıya ilişkin yetki hükümleri yanında arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir.
 • İcra edilebilirlik şerhi çekişmesiz yargı işidir ve buna ilişkin inceleme dosya üzerinden yapılır.
 • Ancak arabuluculuğa elverişli olan aile hukukuna dair uyuşmazlıklarda icra edilebilirlik şerhi incelemesi duruşmalı olarak yapılır.
 • Bu incelemenin kapsamı; anlaşma içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya uygun olup olmadığından ibarettir.
 • İcra edilebilirlik şerhi için sulh hukuk mahkemesine başvuruda ve yapılması durumunda istinaf başvurusunda maktu harç alınır.
 • Ayrıca taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi almak dışında başka bir resmi işlemde kullanmak isterlerse damga vergisi de maktu olarak alınır.
 • Üzerinde anlaşılan konuları taraflar daha sonra dava konusu yapamazlar.

Not

Arabulucu, başvuran, başvuranın avukatı, diğer taraf, diğer tarafın avukatı olmak sayılan kişilerin tamamının imzasının bulunduğu bir arabuluculuk belgesi; icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın, doğrudan ilam niteliğinde belge sayılacaktır. Buna uygun işlem yapmayan icra memurunun işlemini “icra memur muamelesini şikayet” yolu ile çözebilmek mümkündür.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20