İşçinin Hangi Alacakları Haczedilebilir?

Anasayfa » Yayınlar » İşçinin Hangi Alacakları Haczedilebilir?

İşçinin Hangi Alacakları Haczedilebilir? | Mükyen Hukuk

İşsizlik Maaşı Haczedilir Mi?

İşsizlik maaşının haczedilip haczedilemeyeceği konusunu İncelemeden önce, işsizlik maaşının şartlarını inceleyelim.

  • Kendi isteği veya kusuru dışında işsiz kalanlar,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün Hizmet akdine tabi olanlar,
  • İş çıkışından önceki son üç yıl içinde minimum 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilirler.

İşçinin maaş niteliğinde olan gelirinin en fazla dörtte biri haczedilebilir.

Ücret çeşitleri;

  • asıl ücret(maaş),
  • ücret ekleri (ikramiye, prim, komisyon, kardan pay alma),
  • parça başına (akort) ücret,
  • yüzde yöntemine göre ücret ve bahşişler,
  • fazla mesai ücreti,
  • genel tatil ücreti gibi kalemlerin de dahil olduğu tüm bu ücret kalemlerinin ¼ oranında haczi mümkündür.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Haczedilebilir Mi?

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ücret niteliğinde değildir. İşçinin bu alacaklarının tamamı icra dairesindeki icra takibi dahilinde haczedilebilir.

İşsizlik Maaşı Haczedilebilir Mi?

İşsizlik maaşının tahsis edilme amacı iş arama sürecinde olan işçinin asgari yaşam standardını koruyabilmesi için, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek adına desteklenmesidir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesinde belirtildiği üzere; işsizlik maaşı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamamaktadır. Ayrıca işsizlik maaşı, nafaka borçları haricinde haczedilemez veya başkasına devir ve temlik işlemine konu olamaz.

Nafaka borçları konusunda getirilen istisna ise şudur: eğer ki işçinin borcu bir nafaka borcu ise sadece bu durumda İşsizlik maaşının haczi mümkündür nafaka borçları dışındaki borçlar için işsizlik maaşı haczedilemez.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20