Tensip Zaptı Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Tensip Zaptı Nedir?

Tensip Zaptı Nedir? | Mükyen Hukuk

Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından ilk duruşma görülmeden önce ön hazırlık olarak düzenlenen tutanağa tensip zaptı denir. Söz konusu bu tutanak için mahkeme tarafından dava dilekçesindeki zorunlu unsurların mevcut olup olmadığı araştırıp tespit edilir. Söz konusu bu zabıt davanın açıldığı mahkeme tarafından düzenlenir ve eğer mevcut ise dava dilekçesinde eksik olan hususların giderilmesi, ilk duruşma tarihinin bildirilmesi ve duruşmaya getirilmesi gereken dosya ve belgelerin talep edilmesini sağlar.

Yukarıda yer alan tanımı dahilinde tensip zaptının düzenlenmesi ile ilgili dava dosyasının ilgili mahkemeye geldiği, hakimin dosyayı incelediği ve yapılması gereken işlemleri belirlediği anlamına gelir. Bu açıdan tensip zaptı; davanın taraflarına ve üçüncü kişilere, ön hazırlık olarak davanın ilk duruşmasına kadar yapılması gerekenleri bildirilen mahkeme belgesi olarak tanımlanabilir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Anlama Gelir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; UYAP Vatandaş Portal ya da e-devlet üzerinden davayla ilgili yapılan sorgulamada Tensip zaptı hazırlandı ibaresiyle karşılaşmak mümkündür. UYAP ya da e-devlet sistemi üzerinden tarafların açtığı davayla ilgili mahkeme tarafından yapılan işlemleri takip edilebilir. İlgili kişinin söz konusu bu platformlarda yaptığı aramada “Tensip zaptı hazırlandı” ifadesini görmesi görülecek olan davanın ön hazırlığının yapıldığını ve duruşma gününün belirlendiği anlamına gelir. Tensip zaptını incelediğinde tutanağın son kısmında duruşma gün ve saatinin yer aldığı görülür. Buna ek olarak ilgili tutanakta taraflara ilk duruşmaya kadar mahkemeye götürmesi gereken ya da mahkeme tarafından taraflardan talep edilen başka bir dosya ya da belge varsa tensip zaptında yer alır.

Hukuk Mahkemelerinde Tensip Zaptı Nedir?

Tensip zaptının hazırlanması Hukuk mahkemelerinde; ilgili dava dosyasının görevli hukuk mahkemesine geldiğini ve mahkemenin ilk duruşma öncesinde yapılması gerekenleri belirleyip taraflardan talep edilen evrakları istemesi, duruşma günü ve saatini bildirmesi anlamına gelir.

Burada önemle belirtmek gerekir ki; Hukuk mahkemesi alanına giren davalarda mahkeme tarafından düzenlenmiş olan tensip zaptının taraflar tarafından okunması ve incelenmesi önemlidir. Bu durumun nedeni ilgili mahkeme tarafından taraflara süre verilerek eksik kalan bir hususun tamamlanmasının ya da dosya ile ilgili getirilmesi gereken evrakların istenmiş olması önemlidir. Söz konusu tensip zaptı ile birlikte mahkeme tarafından davacı olan kişiye söz konusu bu eksikliklerini tamamlaması amacı ile bir haftalık kesin süre verilir. Burada önemle vurgulamak gerekir ki tensip zaptı içeriğinde belirtilmiş olan eksiklikler verilen süre içerisinde davacı olan kişi tarafından tamamlanmaz ise ilgili dava açılmamış sayılır. Tüm bu sebeplerle tensip zaptında verilen sürede dava ile ilgili eksiklerin tamamlanması, duruşma gün ve saatinin taraflarca öğrenilmesi ve mahkeme tarafından istenen evrakların getirilmesi açısından büyük önem arz taşır.

Ceza Mahkemelerinde Tensip Zaptı Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; ceza mahkemelerinde tensip zaptı hazırlanması, dava ile ilgili olan iddianamenin kabul edilmesinin ardından dosyanın ilgili mahkemeye geldiğini ve ceza mahkemesinde görülecek ilk duruşma öncesinde yapılması gerekenlerin mahkeme tarafından belirlendiği anlamına gelir. Yürütülen soruşturma neticesinde açılmış olan ceza davasında tensip zaptı düzenlenmesi ile müşteki, mağdur ve sanığa iddianame ekli açıklamalı çağrı kağıdı çıkarılmasının ardından duruşma günü ve saati bildirilir.

Yukarıda verilenlere ek olarak basit yargılama usulünün uygulandığı ceza davalarında tensip zaptı ile davanın taraflarına şikayet ve savunmalarını yazılı olarak sunmak üzere süre tanınır. Burada önemle vurgulamak gerekir ki Ceza mahkemeleri tensip zaptı ile birlikte ilgili yerlere müzekkere yazılması kararı da verebilir. Burada belirtmek gerekir ki tensip zaptının hazırlanması basit yargılama usulü dışında genellikle ilk duruşmaya ön hazırlık yapıldığı için önemlidir.

Tensip Zaptı Hazırlanmasının Ardından Neler Yapılır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Hukuk mahkemelerinde tensip zaptı ile birlikte ya davanın taraflarına ilk duruşmanın gün ve saati bildirilir ya da ilk inceleme yapılarak duruşma günü verilmeden gerekli ihtarlar gönderilir. Buna ek olarak davanın taraflarının birbirlerinin dilekçelerine cevap süresi içinde cevap verebilecekleri, ilk duruşmaya kadar toplanması gereken kanıtların toplanması ve davanın taraflarının her türlü delillerini bildirmesi talep edilir.

2020 yılında yapılan düzenleme ile ön inceleme duruşması davetiyesinin tebliğinin ardından iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri fakat henüz sunmadıkları belgeleri mahkemenin dikkatine sunmaları ya da başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacı ile gerekli açıklamayı yapmaları ihtar edilir. Buna ek olarak söz konusu bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi durumunda o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları taraflara ihtar edilir. Bu açıdan tensip zaptında mahkeme tarafından davalı olan kişiden istenen belge ya da dosyalar mevcut ise bunların mahkemeye sunulması, eğer mevcut ise ilgili delillerin en geç ön inceleme duruşması davetiyesinin tebliğ edilmesinin ardından 2 haftalık süre içerisinde sunması, duruşma gün ve saatinde duruşma salonunda hazır olunması gerekir.

Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Duruşma Ne Zaman Olur?

Tensip zaptının hazırlanmasının ardından dava duruşmasının gün ve saati tensip zaptında taraflara tebliğ edilir. Bu sebeple tensip zaptının davacı olan kişiye tebliğ edilmesiyle duruşma gün ve saatini öğrenilir. Mahkeme tarafından tensip zaptı hazırlanmasının ardından yaklaşık 2-3 ay sonra ya da mahkeme yoğunluğuna göre 5-6 ay sonra ilk duruşma yapılabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20