Türk Ceza Kanunu Kapsamında Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi

Anasayfa » Yayınlar » Türk Ceza Kanunu Kapsamında Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi | Mükyen Hukuk

Türk Ceza Kanunu madde 8'de kimlerin Türkiye'de suç işlemiş sayılacağı belirtilmiştir.

Madde 8

(1) Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye'de işlenmiş sayılır.

(2) Suç;

  • a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında,
  • b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla,
  • c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla,
  • d) Türkiye'nin kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı, İşlendiğinde Türkiye'de işlenmiş sayılır.

Türkiye'de suç işleyen kimse kural olarak Türkiye'de yargılanacaktır. Suç işleyen kimsenin yabancı ya da vatandaş olması ya da suçu işledikten sonra Türkiye'den ayrılmış olması herhangi bir ayrıma sebep olmayacaktır.

Suç işlenen kimsenin başka bir ülkede yargılanması sonucu tekrar Türkiye'de yargılanabilmesi için eski düzenlemeye göre adalet bakanının istemenin bulunması şartı aranmaktaydı.

Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi

Madde 9

(1) Türkiye'de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye'de yeniden yargılanır.

Anılan bu maddeye göre Türkiye'de bir suç işleyen kimse işlediği bir suçtan dolayı yabancı ülkede yargılanıp hakkında hüküm verilmiş olsa bile ayrıca bir talep, karar, izin ihtiyacı olmaksızın Türkiye'de yeniden yargılanır. Yurt dışında bir karar verilmiş, hatta hüküm infaz edilmiş bile olsa Türkiye’de yeniden yargılanacaktır.

Türk Ceza Kanunu madde 16'da yabancı ülkede gerçekleştirilen hürriyetinin kısıtlanması halleri Türkiye'de verilecek cezalardan mahsup edileceği düzenleme altına alınmıştır.

Soruşturmanın Veya Kovuşturmanın Yabancı Devlete Devri

Soruşturmanın veya kovuşturmanın yabancı devlete devredilebilmesi için, devre konu suçun üst sınırının bir yıl veya daha fazla hapis cezası olması gerekmektedir. Soruşturma veya kovuşturmalar;

  • a) Şüpheli veya sanığın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle Türkiye’de hazır bulundurulamaması veya adlî yardımlaşma yoluyla savunmasının alınamaması,
  • b) Türk vatandaşı olan şüpheli veya sanığın yabancı devlette mutat olarak bulunması veya delillerin bu devlette olması nedeniyle devrin, gerçeğin ortaya çıkarılmasına imkân vermesi, hallerinde devredilebilecektir.

Soruşturmanın devri talebini kabul edilmesi halinde kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir, kovuşturmanın devri'nin kabul edilmesi halinde ise durma kararı verilir. Bunun üzerine yabancı mahkemede dava açılmaması veya mahkumiyet kararı verilmemesi durumunda soruşturma ya da kovuşturmaya devam olunur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20