Vekaletname Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Vekaletname Nedir?

Vekaletname Nedir? | Mükyen Hukuk Yayınlar

Öncelikle belirtmek gerekir ki kişilerin kendi şahsına olan davaların temsil edilebilmesi ya da iş yapılabilmesi için verilen belgeler vekaletname olarak adlandırılır. Vekaletnameler aynı zamanda şirket adına dava ve takiplerin teslim edilmesinde ya da iş yapılabilmesinde de hazırlanan ve kullanılan belgelerdir. Genel kapsamda verilen vekâletname ile bir kişinin başka bir kişiyi temsil etme ve o kişi adına hareket edebilme yetkisi vekaletname verilen kişiye devredilmiş olur. Hukuki davalarda kişiler bir temsilci atamak için vekâlet verir. Vekaletnameler yazılı bir belge şeklinde verilir ve vekâletname aracılığı ile çeşitli durumlar için kişiye yetki verilmiş olur. Kanuni açıdan hangi durumlarda vekâlet verilebileceği ve bu vekâletin kapsamı belirlenmiştir. Buna göre; çeşitli işlerin halledilmesi ve takip edilmesi için vekil tayin edilmesi mümkündür hukuki anlamda sağlanmış olur.

Genel Vekâletname Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; bir kişinin başka bir kişiyi kendi adına hareket etmesi için yetkilendirdiğini gösteren yazılı belgeye genel vekâletname denir. Burada belirtmek gerekir ki söz konusu bu yetkilendirme ilgili belgede belirtilen durumlar için geçerlidir ve kişiye bu durumlarda temsil etme yetkisi tanınmış olur. Ayrıca belirtmek gerekir ki vekâletnameler genel kapsamlı olabildiği gibi sınırlı yetkileri kapsayacak şekilde de olabilir. Vekaletnameler ile ilgili düzenlemeler Borçlar Kanununda yer alır ve söz konusu bu kanunlar kapsamında vekaletnameler iki taraflı yapılan sözleşmeler olarak tanımlanmıştır.

Vekaletnameler iki taraflı şekilde yapılan sözleşme olma niteliği taşıdığı için iki taraf da kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Buna göre vekaletnamede vekil olarak tanımlanan kişi, kendisinden beklenen işleri ve işlemleri yapmalıdır. En sık hazırlanan vekâletnamelerden birisi olarak genel vekâletname gösterilebilir. Söz konusu bu belgeyi hazırlamak için avukat yardımı alınabilir. Aynı şekilde vekil tarafından bir avukata da vekâlet verilebilir. Dava ve benzeri durumlar için avukata vekalet verme sık yapılan bir işlemdir.

Hangi Durumlarda Vekaletname Verilir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki vekâlet verilmesi işlemi pek çok durum için yapılabilir. Örnek vermek gerekirse; boşanma davalarında taraflar, avukatlara vekâlet verir ve böyle tarafların avukatları da boşanma işlemlerini kişi adına hareket ederek tamamlar. Ya da araç alım satımlarında veya gayrimenkul alım satım işlemlerinde de vekâlet verilmesi söz konusu olur. Bu işlemlere ek olarak sıra tapu işlemleri, çeşitli dava ve benzeri durumlar için de vekâletname verilebilir. Genel vekâletname verme işlemi ile birçok durum için avukatlara ya da başka bir kişiye yetki verilebilir. Bu yöntemle çeşitli işler ile uğraşmak yerine bunu kişi ya da şirket adına gerekli işlemleri yapacak birine temsil hakkı tanınabilir.

Vekâlet Verme İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle önemle vurgulamak gerekir ki vekâlet verme işlemi noterde yapılır. Bu işlem sırasında vekâlet verecek olan kişi ile vekâleti alacak olan kişi notere kimliklerini sunmalıdır. Buna ek olarak işlem sırasında söz konusu bu işlem için gerekli olan bilgilerin de notere verilmesi gerekir. İşlem sırasında vekâlet verecek olan kişi, söz konusu vekaletin hangi işlem ve konuları kapsadığını vekâlet işlemi sırasında belirler ve bunu bildirir. Kişinin vekâlet vermek istediği konuların hepsi birer birer vekalet belgesine eklenir. Taraflar arasındaki sözleşme hazırlandıktan sonra ise vekâlet verecek olan kişi tarafından imzalanır. Söz konusu bu sözleşmenin bir kopyası ise noterde kalır. Bu aşamada bazı şartları da yerine getirmek gerekir. Öncelikle belirtmek gerekir ki vekâlet verilecek olan kişi 18 yaşından büyük olmalıdır. Buna ek olarak vekalet verecek olan kişinin akli dengesinin yerinde olması şartı da aranır. Aksi halde söz konusu kişinin başka bir kişiye vekâlet vermesi mümkün olmaz.

Genel Vekâletname Vermek İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Vekâlet vermeyi isteyen kişilerin hazırlaması gereken bazı belgeler vardır. Söz konusu bu belgeler ile noterde vekâletname verilmesi mümkündür. Öncelikle vekâlet verecek olan kişinin nüfus cüzdanı ya da pasaportunun notere sunulması gerekir. Buna ek olarak kime vekâlet verilecek ise onun adı, soyadı ve TC kimlik numarasının da notere verilmesi gerekir. İlgili bu bilgiler noter tarafından alınır ve vekâletnamede söz konusu bu bilgilere yer verilir. Bu belgelere ek olarak 2 adet fotoğraf da notere sunulmalıdır. Fotoğrafların 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi davalar başta olmak üzere çeşitli durumlar için avukata genel vekâletname verilebilir.

Genel Vekâletname Haricindeki Vekâletnameler Nelerdir?

Burada vurgulamak gerekir ki vekâletnamelerin farklı çeşitleri mevcuttur. Genel vekâletname haricindeki vekaletnamelere örnek olarak; veraset ve intikal işlemleri, tapuda yapılacak işlemler, gayrimenkul alım satım işlemleri, tanıma ve tenfiz işlemleri, ipotek kurma işlemleri, şirketlerde hisse devri işlemleri, dava işlemleri için verilen farklı vekâletname çeşitlerini sayabiliriz. Avukatlara ise her türlü işlem için vekaletname verilebilir. Ayrıca avukat aracılığı ile ya da avukata vekâlet verme işlemleri genel vekâletname için de yapılabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20