Veraset İlamı

Anasayfa » Yayınlar » Veraset İlamı

Veraset İlamı | Mükyen Hukuk

Murisin vefatı halinde, bıraktığı miras üzerinde hak sahibi olan kişilerin yani mirasçıların kimler olduğu ve mirastan hangi oranda pay sahibi olduklarını gösteren belgeye veraset ilamı denir. Bir diğer adı mirasçılık belgesidir.

Veraset ilamını talep edebilmek için yasal veya atanmış mirasçı olmak gerekmektedir.

Veraset ilamı sayesinde muris hayatını kaybettikten sonra açılan mirasın, kime hangi oranda dağıtılacağının ispatı sağlanmış olacaktır.

Bu belgede hem veraset ilamı talep edenin hem de diğer tüm mirasçıların miras hakkı ve miras payları yer alır.

Veraset İlamı Ne Zaman Ve Nerede Çıkarılır?

Veraset ilamının murisin vefatından sonra başlayacak 1 aylık süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi veya Noterlikten çıkartılması gerekmektedir. Mirasbırakanın ölmeden önceki son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvurularak çıkartılabilir. İkinci bir yol olarak Noterde bu işlem yapılabilmektedir. Mirasçı yurtdışında yaşıyor veya Türk vatandaşı değil ise Noterlerin veraset ilamı çıkartma yetkisi bulunmaz. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Veraset ilamı için müracaat edildikten sonra bir süre beklemek gerekebilir. Müracaat sonrası çıkarılan veraset ilamını e devletten sorgulamak mümkündür.

Veraset ilamı çıkartmak için gerekli belgeler ise şunlardır; mirasbırakanın ölüm belgesi ve mirasçının nüfus kayıt örneği. Sulh hukuk mahkemesinden talep edilecekse bir de veraset ilamı talebi içeren bir dilekçe gerekli belgeler arasındadır.

Sulh hukuk mahkemesinde açılacak olan bu dava çekişmesiz yargı işidir. Anlamı ise davalı konumunda kimsenin olmadığı için yalnızca davacı taraf olduğu için duruşma görülmeden dosya üzerinden karara bağlanacaktır. Sulh Hukuk Mahkemesi her durum için veraset ilamı çıkartmakta görevli mahkemedir. Ancak noter her durumda veraset ilamı çıkarmak için yetkili olmayabilir. Örneğin sunulan nüfus kayıt örneklerinin mirasçılığı açık bir şekilde ortaya koyamaması, mirasçılık belgesini talep eden kişi ya da kişilerin yabancı uyruklu olması, belgenin düzenlenmesi; tanık dinlenilmesi, bilirkişi incelemesinin yapılması gibi usul işlemlerini gerektiriyor olması durumlarında noter veraset ilamı çıkartmakta yetkili olmaz. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesinde talep edilmesi gerekmektedir.

Veraset İlamının İptali

Veraset durumunda bir değişiklik olmadığı hallerde veya mirasçılık belgesine itiraz edilmediği müddetçe mirasçılık belgesi geçerliliğini korur.

TMK 598/3’e göre “Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.” Bu yönüyle adi karine özelliği taşımaktadır.

Veraset ilamı gerçek hak durumunu yansıtmıyorsa Asliye Hukuk Mahkemesinde ilgililer veraset ilamının iptali davasını açabilirler. Mirasçıların oturduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20