Mükyen Hukuk
Burs Başvuruları

Mükyen Hukuk öğrenci bursuna başvurmak için formu doldurabilirsiniz.

Başvuru Şartları

  • T.C. vatandaşı ve hukuk fakültesi öğrencisi olmak
  • Disiplin cezası ve adli sicil kaydının olmaması
  • Burs süresince eğitime devam ediyor olmak
  • Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret almamak (KYK kredisi, şehit ve gazi çocukları, %40 ve üzeri engelli raporu olanlar ve devlet koruma ve bakım altında yetişen adaylar hariç)
  • Ara sınıfta okuyan öğrenciler için genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması ve bir üst sınıfa geçiş hakkına sahip olmak

Burs Başvuru Formu