Mükyen Hukuk Bürosu | Rekabet Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku | Mükyen Hukuk

Rekabet Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Rekabet Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Rekabet Hukuku, herhangi bir şirketin piyasa gücünü belirli ölçülere göre kısıtlayarak rekabet ortamının oluşmasını sağlayan ve bunu yaparken kullanılacak yöntem ve idari para cezalarını düzenlemelerin yer aldığı bir hukuk dalıdır. Rekabet Hukukunu oluşturan kurallar dizini, fiyat sabitleme gibi uygulamalar yoluyla rekabeti sınırlandırmak için birden fazla firmanın gizli anlaşma yapmasını veya kartel oluşturmasını engellemeye yöneliktir. Hangi uygulamaların rekabeti sınırlayacağına karar vermenin karmaşık olması sebebiyle Rekabet Hukuku ayrı bir yasal uzmanlık alanı haline gelmektedir.

Rekabet Hukukunun kaynaklarını; Anayasa, çeşitli kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelikler, tebliğler ve doktrin oluşturmaktadır. Anayasa madde 167’e göre ‘Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.’ demektedir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve haksız rekabet sonucunda verilecek idari para cezasının tespiti için Kabahatler Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Tebligat Kanunu, Borçlar Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yer almaktadır.

Rekabet Hukukunun önemi; büyük şirketlerin, küçük şirketleri ortadan kaldırmasını önlemesi sayesinde tüketiciye daha çok seçenek sunulabilmesi, fiyatlarda tekelleşme olmaması, kalitenin düşmemesi ve yenilikçi ruhun ayakta kalmasında ortaya çıkmaktadır.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen Rekabet Kurumu, bu kanunun uygulanmasından da sorumlu olan kurumdur. Rekabet Kurumunun temel amacı, rekabetin korunması için gerekli önlemleri almak ve denetlemektir. Kurumun görevleri arasında; rekabeti önleyici anlaşmaların engellenmesi, piyasaya hakim durumun kötüye kullanmasının engellenmesi, birleşme ve devralmaların kontrolüdür ve kurum görevini yaparken bağımsız çalışmaktadır.

Rekabet Hukukuna hakim olan temel ilkeler; bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi, emeğe dayalı rekabet ilkesi, rekabet serbestisi ilkesidir.

Büromuz;

  • Haksız rekabet davası, haksız rekabetin men’i talebi,
  • Birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması ve takibi,
  • Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvurularının yapılması ve takibi,
  • Rekabet Kurumu nezdinde müvekkillerin temsil edilmesi,
  • Rekabet Hukuku mevzuatına uyum amacıyla şirketlere eğitim verilmesi,
  • Rekabet incelemeleri kapsamındaki süreçlerin yürütülmesi,

başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok ulusal ve uluslararası şirkete Rekabet Hukuku alanında temsil, dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Rekabet Hukuku | Makalelerimiz