Mükyen Hukuk Bürosu | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Güvenliği Hukuku | Mükyen Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun içinde hangi unsurları barındırdığını bu kısımdan okuyabilirsiniz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işçi ile işveren arasındaki sözleşme ilişkisine bağlı olarak kurulan hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Temel olarak 3 başlıkta incelenir; Bireysel, Toplu ve Sosyal Güvenlik Hukuku. İş güvenliği hukukunun temel amacı, bireylerin iş yaşamlarını işçi, işveren ve devlet yönünden ele alarak sosyal güvenliği sağlamaktır. Anayasa madde 60’ a göre ‘Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.’

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun temel ilkesi işverene karşı daha zayıf konumdaki işçinin korunmasıdır. Bu koruma, asgari çalışma şartlarının düzenlenmesi, toplu sözleşmelerin düzenlenmesi, işçinin örgütlenme ve grev hakkının düzenlenmesi ile sağlanır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından karşımıza haklı fesih ve sonrasındaki davalar, hizmet tespit davaları, kıdem, ihbar ve işçi alacakları ve diğer tazminat talepleri, toplu iş davaları, sendikal faaliyetler hakkında ihtilaflar, işe iade davaları, iş kazaları, meslek hastalıklarına ilişkin davalar çıkmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda sürecin olabildiğince hızlı ve kanuna uygun şekilde yürütülerek, hak kaybı ihtimalinin bertaraf edilmesi bakımından alanında uzman bir avukat ile yürütülmesi gereklidir.

Büromuz;

  • İşçi ve işveren alacakları,
  • Ölümlü iş kazaları,
  • Yaralanmalı iş kazaları,
  • İş sözleşmelerinin mevcut kanun hükümlerine ve yargı kararlarına göre düzenlenmesi,
  • Asıl işveren alt işveren ilişkisinden doğan işçilik alacakları,
  • Maddi manevi tazminat talepleri,
  • Eşit davranma borcu ve ayrımcılık tazminatı,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları,
  • Hafta tatili ücreti ve fazla çalışma ücreti hesaplanması,
  • Kötüniyet tazminatı ve sendikal tazminat gibi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklar,

başta olmak üzere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Makalelerimiz