Mükyen Hukuk Bürosu | Sağlık Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku | Mükyen Hukuk

Sağlık Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Sağlık Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Sağlık hukuku, tıp kurumları ve çalışanlarının hastalar ile olan ilişkilerini düzenleyen, uyuşmazlık çıkması durumunda hukuki çözüm önerileri sunan bir hukuk dalıdır. Sağlık Hukuku alanında uyuşmazlıklar genelde tıbbi müdahale öncesi hazırlık aşamasında ve tıbbi müdahale sonrası oluşan komplikasyonlarda veya istenilen sonucun elde edilememesi ile ortaya çıkmaktadır.

Tıbbi müdahale; en basit müdahaleden, en ağır cerrahi ameliyata kadar uzanan bir durumdur. İnsan bedeninin karmaşık doğası gereği doktorlar tarafından da her zaman istenilen ve ümit edilen sonuçların ortaya çıkmaması, beklenmedik komplikasyonların meydana gelmesi mümkündür. Tüm bu durumların hukuken bertaraf edilmesi doktor açısından ancak ameliyat öncesi yapacağı detaylı bilgilendirme ile sağlanabilir. Doktor, kusuru bulunmadıkça aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme ile komplikasyon veya ameliyat sonrası oluşması muhtemel görülen kalıcı hasardan sorumlu olmayacaktır.

Sağlık Hukuku mevzuatımızda, Tababet ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Hususi Hastaneler Kanunu, Hemşirelik Kanunu Aile Hekimliği Kanunu Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gibi birçok kanun ve yönetmelik ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Büromuz;

  • Hekim hatasından kaynaklanan malpraktis davaları,
  • İdareye karşı maddi ve manevi tazminat davası,
  • Hekim hatasından kaynaklanan ceza davaları,
  • Savcılığa şikayette bulunulması,
  • Hekimin Tabip Odasına Şikayeti,
  • Hekimin İl Sağlık Müdürlüğüne Şikayeti,
  • Hasta hakları, hekim hataları,hekimlerin mesleki sorumluluğu, Yüksek Sağlık Şûrası kararları, organ naklinin hukuki boyutu, özel sağlık kuruluşlarının sorumluluğu konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,

başta olmak üzere Sağlık Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Sağlık Hukuku | Makalelerimiz