Kambiyo Senedi Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Kıymetli Evrak Hukuku » Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo Senedi Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle işlevinden bahsetmek gerekirse; kambiyo senetleri alacak senedi vasfı taşır ve para alacağını temsil eder. Kambiyo senedinin düzenlenmesi ile birlikte söz konusu senede bağlı temel ilişki kurulur. Bu bağlamda söz konusu kambiyo senedinin düzenlenmesine neden olan borç ilişkisinin geçerliliğinden bağımsız şekilde ilgili senede dayalı ilişki geçerliliğini korur. Bu duruma ek olarak burada vurgulamak gerekir ki kambiyo senedine bakarak düzenlenmesine neden olan esas borç ilişkisinin tespiti mümkün değildir. Diğer bir ifade ile senet metnine bakarak alacağın senetten başka bir dayanağının olduğu sonucu çıkarılamaz ve borçlu da yalnızca senette düzenlenen miktar açısından söz konusu borçtan sorumlu olur.

Kambiyo Senetlerinde Haciz Yolu Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; mevzuatta kambiyo senetlerine özel haciz yoluyla icra takibi özel olarak düzenlenmiş, şartları ve usulü belirlenmiştir. Bu nedenle söz konusu kambiyo senedinin düzenlenmesine kaynak olan alt ilişki için genel haciz yoluna gitmek mümkün iken buna ek olarak söz konusu senetlere özgü icra takip yollarına da başvurulabilir.

Kambiyo Senetlerinin Özellikleri Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki kambiyo senetleri kıymetli evrak vasfı taşıdıkları için tedavül gücü ve maddi değeri olan belgelerdir. Buna ek olarak kambiyo senetlerinin en önemli özelliği belirli bir paranın ödenmesi şeklinde kurulmalarıdır. Aksi bir örnek olarak bir malın teslimi için kambiyo senedinin düzenlenemeyeceğini belirtmek isteriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi kambiyo senetlerinin düzenlenmesi nedeni soyut hukuki işlemlerdir. Yalnızca temel hukuki ilişki senede bakmak sureti ile tespit edilemez. Bu nedenle temel borç ilişkisinde ortaya çıkan geçersizlik durumları, senedin geçerliliğini sakat yapmaz. Ayrıca vurgulamak gerekir ki kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir, bu sebeple de devredilmeleri ciro ve teslim yolu ile olur. Daha önce de belirttiğimiz gibi kambiyo senetlerinin tedavül kabiliyetleri vardır. Bu sebeple senet borçlusunun vade tarihi geldiği zaman senedi elinde bulunduran kişinin kim olduğunu bilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle vade tarihi geldiğinde kambiyo senedini elinde bulunduranın senet borçlusuna gitmesi gerekir.

Kaç Tür Kambiyo Senedi Vardır?

Ülkemiz mevzuatında üç çeşit kambiyo senedi vardır. Bu çeşitler aşağıda açıklamaları ile verilmiştir:

  • Söz konusu senedi düzenleyen kişinin muhatabından olan alacağını, alacaklı lehtar sıfatındaki kişiye olan borcu ya da yükümlülüğü nedeniyle, muhatabın lehtara ödemesini sağlayan poliçe,
  • Herhangi bir muhatabın olmadığı, doğrudan bir borç ikrarı niteliğine sahip olan; bunun dışında poliçeye benzer şekilde imza edenin borçtan sorumlu tutulduğu ve kanunen özel bir düzenleme olmadıkça poliçe hükümlerine tabi bono,
  • Hamiline yazılı şekilde düzenlenebilen, muhatabın banka olduğu, muhatap bankanın ciro edemediği ve ödeme aracı olarak kullanılan çek.

Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı Süresi Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki vadesi geldiği halde ödenmeyen kambiyo senetleri söz konusu olduğunda hamil, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi başlatabilir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; hamilin düzenleyene karşı ileri sürebileceği talepler 3 yılın ardından zamanaşımına uğrar. Öte yandan çek söz konusu olduğunda ise hamilin ileri sürebileceği talepler ibraz süresinin bitmesinden sonra 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Burada önemle takip edilmesi gereken husus ibraz süreleridir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20