İzale-i Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Eşya Hukuku » İzale-i Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

İzale-i Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir? | Mükyen Hukuk

Ortaklığın giderilmesi davası, Osmanlıca ismiyle İzale-i Şuyu, miras yoluyla kalan taşınır veya taşınmaz mal varlıklarının ortaklar arasındaki paydaşlığına son verme ve eşit bir şekilde kişisel mülkiyetlerine girişini sağlayan dava türüdür.

İkiden fazla tarafın bulunabileceği bu dava türü aynı zamanda bütün taraflar için aynı sonucu ortaya koyar. İki çeşit İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi Davası) türü mevcuttur. Bunlar Aynen Taksim ile ve Satış Yoluyla İzale-i Şuyu’dur.

Aynen Taksim ile İzale-i Şuyu

Aynen Taksim ile Ortaklığın Giderilmesi davasına örnek vererek açıklayacak olursak tarafların elinde bulunan bir arsanın eşit bir şekilde paylaştırılmasıdır. Kısaca taşınır veya taşınmaz mal varlığının taraflara, taraf sayısına göre bölünmesidir.

Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi

Aynen Taksim yolunda başarıya ulaşılamadığı takdirde Satış Yoluyla Ortaklığın giderilmesi söz konusu olur. Satış yolunu örnek vererek açıklayacak olursak tarafların elinde bulunan mal varlığı icra yöntemiyle satılır ve satışlardan elde edilen maddi kazanç taraflara eşit bir şekilde verilir.

Kısaca taşınır veya taşınmaz mal varlığının satışlarından elde edilen bedelin taraflara bölüştürülmesidir. Satış ise hâkim tarafından görevlendirilen bir memur aracılığıyla açık arttırma ile İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu konuma ait yer mahkemesidir. İzale-i Şuyu’da 6100 Numaralı Kanunun 4. Maddesine göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

İzale-i Şuyu davasını taşınır veya taşınmaz mala ortak olan mirasçılardan herhangi biri açabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Karşı Açılabilir?

Ortaklığın giderilmesi davası taşınır veya taşınmaz mala ortak olan tüm mirasçılara karşı açılır.

Nasıl Sonuçlanır?

Mirasçılara kendi aralarında anlaşma imzalayarak ortaklığı sonlandırabilirler. Eğer anlaşma imzalanamaz ise taşınır veya taşınmaz mala ortak olan herkes davaya katılmak zorundadır. Herhangi bir taraf davaya katılmaz ise dava sonuçlanamaz. Herkesin mahkemeye katıldığı halde bile davanın kazananı veya kaybedeni olmaz. Bütün mirasçılar ve ortaklar davadan aynı şekilde etkilenir.

İzale-i Şuyu Mahkeme Harç ve Giderleri

İzale-i Şuyu davası maktu harca tabidir. Davayı açan paydaş mahkeme giderlerini ve dava harcını en başta ödemek zorundadır. Mahkemenin sonunda ise giderleri ve avukat ücretleri taraflara bölüştürülür.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20