Şirketler Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Şirketler Hukuku » Şirketler Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Şirketler Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Şirket Avukatı Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; şirket avukatı tanımlaması kullanıldığı zaman aslında iki farklı şey ifade edilir. Bunlardan ilki herhangi bir şirket bünyesinde çalışan avukatlar için kullanılan şirket avukatı tanımlaması iken ikincisi ise bir şirket bünyesinde değil fakat şirketler hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlar için kullanılan şirket avukatı tanımlamasıdır.

Ayrıca burada vurgulamakta yarar var ki; aslında ülkemiz hukukunda avukatlar arasında ceza avukatı, boşanma avukatı, şirketler hukuku avukatı gibi branşlaşma mevcut değildir. Ancak söz konusu bu ayrım uygulama esnasında ortaya çıkan ve avukatların kendi arasındaki uzmanlaşma tercihinden kaynaklanır. Şirketler hukuku ise çok kapsamlı bir alandır. Şirketler hukuku; bir şirketin kurulması, faaliyetlerini sürdürmesi, kapanması, devri, tasfiyesi vb. gibi bir çok noktada gerekli olur.

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki bir şirket bünyesinde çalışan avukatın tek işi söz konusu şirketin hukuki işlemlerini yapmaktır. Öte yandan şirketler hukuku alanında çalışan serbest avukatlar ise yalnızca ilgili şirketin hukuki işleri ile değil hukukun çeşitli alanlarında çalışırlar ve birçok şirketin hukuki işlemlerini yürütebilirler. Şirketler hukuku alanında çalışan avukatların yaptıkları temel işlemler aşağıda sıralanmıştır;

  • Şirketin kuruluş ve tescil işlemleri,
  • Şirketin vergisel işlemleri,
  • Şirketlerin her türlü faaliyeti için sözleşme hazırlanması, söz konusu bu sözleşmelerin güncellenmesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ya da sona erdirilmesi işlemleri,
  • Şirket birleşme ve devralma işlemleri,
  • Şirket organlarının kurulması, toplanması vb. gibi süreçlerin takip edilmesi işlemleri,
  • Şirketlerde hisse devir işlemleri,
  • Şirketlerde sermaye artırımı ya da azaltımı işlemleri,
  • Şirketlerin davacı ya da davalı olarak yer aldıkları davaların takip işlemleri, Alacak tahsili ve ilgili icra işlemlerinin takip edilmesi,
  • Şirketlerin ticari faaliyetlerinde iş hukukuna ilişkin hukuki süreçlerin takip işlemleri,
  • Şirketlere gelen ihtarname ya da ibraname gibi evraklara gerekli cevapların verilmesi ya da gerekli düzenlemelerin yapılması işlemleri.

Yukarıda yer verilen işlemler uygulama sırasında bir şirketler hukuku avukatının en sık yaptığı işlemlerdir. Diğer bir deyişle şirketler hukuku avukatı yalnızca yukarıda sıralanan işlemlerle sınırlı kalmaz. Söz konusu somut olayda ne tür bir hukuki ihtiyaç mevcut ise şirketler hukuku avukatı ona göre gerekli işlemleri yapar.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki bütün şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Genel itibariyle esas sermayesi 250 bin Türk Lirası ve üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı 100’ün üzerinde olan yapı kooperatifleri avukat bulundurmakla yükümlüdür. Aslında söz konusu bu şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu ile kastedilen söz konusu bu şirketlerin bir avukatla sözleşme yapma zorunluluğudur. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse; bir şirket avukatı ile sözleşme ilişkisi içerisinde hukuki yardım almak zorunludur. Söz konusu bu yükümlülüğe uyulmaması halinde ciddi miktarda yaptırım uygulanır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20