Beşeri Sermaye Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sermaye Piyasası Hukuku » Beşeri Sermaye Nedir?

Beşeri Sermaye Nedir? | Mükyen Hukuk

Beşeri sermaye literatürde “Human capital” şeklinde karşımıza çıkar. Öncelikle kavramın tanımından başlamak gerekirse; beşeri sermaye, kişilerin verimliliklerini doğrudan etkileyen doğuştan gelen ya da sonradan kazanılmış özelliklerin tamamını tanımlayan kavramdır. İş dünyasındaki her sektördeki şirket için beşeri sermayenin artışı direkt olarak şirketin karlılık ve verimliliğini etkilediği için büyük önem taşır. Bu bağlamda şirketle sağlayacakları istihdama karar verirken beşeri sermayeye ödeme yapmış olurlar. Diğer bir deyişle piyasalarda çalışanların ücretlerini belirleyen temel değişken söz konusu kişilerin sahip oldukları beşeri sermaye değeridir. Beşeri sermayenin en kritik önemi şirketin karlılığını etkilemesidir.

Beşeri sermayenin Temel Bileşenleri Nelerdir?

Doğuştan gelen özellikler: Öncelikle belirtmek gerekir ki kişilerin doğuştan gelen zekâ düzeyleri, büyük oranı genetik olan sağlık, fiziksel görünüş beşeri sermayenin önemli unsurlarından bazılarıdır. Zeki ve sağlıklı bireyler firmaların verimliliğine uzun dönemde diğer adaylara göre çok daha fazla katkı sağlarlar.

Eğitim: Eğitim düzeyi beşeri sermayenin en önemli unsurlarından biridir. Kişilerin uzmanlık gerektiren konularda almış oldukları kaliteli eğitimler hem kişilerin yetkinliğini artırır hem de söz konusu bu kişiyi istihdam eden şirketin beşeri sermayesini artırırken uzun vadede söz konusu firmanın karlılığını da artırır.

Okul kalitesi: Burada belirtmek gerekir ki beşeri sermayenin temel bileşenlerinden biri olan okul kalitesi en izlenebilir bileşendir. Burada vurgulamak gerekir ki yapılan araştırmalar iyi okullardan mezun olan kişilerin hem daha çok kazandığını hem de çalıştıkları firmaların verimliliğini daha fazla artırdıklarını ortaya koymuştur.

Beceriler: Okullarda alınan eğitimlere ek olarak söz konusu kişilerin aldığı kurslar, sahip olduğu sertifikalar, yabancı dil düzeyleri, özel bir takım teknik becerileri ilgili kişilerin verimliliğini doğrudan etkileyen başkaca unsurlardır.

Beşeri Sermaye Değerini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Yukarıda yer verilen beşeri sermaye bileşenlerine ek olarak beşeri sermaye değerini etkileyen başka faktörler de mevcuttur. Aşağıda beşeri sermaye değerini etkileyen faktörler sıralanmıştır.

  • Kişinin sahip olduğu sektör ve iş tecrübesi,
  • Kişinin sosyal becerileri ve iletişim becerisi,
  • Kişinin duygusal zekâsı,
  • İlgili kişinin çalışkan, tembel, uyumlu, uyumsuz, kararlı ve kararsız vb. gibi sayabileceğimiz kişilik özellikleri,
  • Kişinin alışkanlıkları,
  • Kişinin yaratıcılık düzeyi,
  • İlgili kişinin ünü ve bireysel marka değeri,
  • Kişinin sahip olduğu kültürel ve coğrafi aidiyetleri.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20