İnşaat Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İnşaat Hukuku » İnşaat Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

İnşaat Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

İnşaat Hukuku Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; inşaattan kaynaklanan her tür hukuki uyuşmazlığı kapsayan genel kavram İnşaat Hukuku olarak tanımlanır. Bu bağlamda inşaat hukukunun konularını alt yapı, konut, iş merkezi ,site, plaza gibi her türlü inşaat faaliyetine ilişkin sözleşmeler, başvurular ve hukuki uyuşmazlıklar meydana getirir. Buna göre inşaat hukuku; birçok alt dalı olan bir hukuk alanıdır.

İnşaat Avukatının Görevleri Nelerdir?

İnşaat Sigortası: İnşaat sektöründe sigorta yaptırmanın önemi oldukça büyüktür. Nitekim inşaat alanında meydana gelebilecek birçok kayba karşı inşaat firmaları kendilerini güvence altına almak istemektedirler. Ne var ki zaman zaman inşat firması ve sigorta şirketi arasında teminatın kapsamına ilişkin çeşitli uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir.

Arsa Sahibinin Tapuyu Vermemesi Hali: Arsa payı karşılığında yapılan inşaat sözleşmelerinde arsa sahibinin tapuyu vermemekte ısrarcı olabilir. Bu gibi hallerde bazen arsa sahibi haklı iken bazen de müteahhitin haklı olduğu görülür. Bu gibi hallerde konunun yasal çerçevede çözülmesi gerekebilir.

İnşaatçı İpoteği: Öncelikle kavramın tanımını yapmak gerekirse; müteahhitlerin yaptıkları inşaata karşılık olarak yapı üzerinde sahip oldukları ipotek hakkı inşaatçı ipoteği olarak tanımlanır. Burada vurgulamak gerekir ki inşaatçı ipoteği sadece dava yolu ile tapu siciline işlenebilir. Bu nedenle inşaatçı ipoteğinin tescil edilmesini gerektiren hallerde inşaat hukukunda tecrübeli olan avukatlardan danışmanlık alınması ve buna göre hareket edilmesi gerekir.

İmar Kirliliği Suçları: Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; imar kirliliğine sebep olma suçu imar mevzuatına aykırı inşaatlardan kaynaklı şekilde meydana gelir. Bu gibi hallerde ilk olarak savcılık aşamasında soruşturma gerçekleştirilir ve savcı tarafından iddianame hazırlanır. Mahkeme tarafından söz konusu iddianamenin kabul etmesi ile birlikte kovuşturma aşamasına geçilir ve mahkemenin ilgili suçun varlığını tespit etmesi durumunda kanunda yer alan ceza hükümleri uygulanır. Bu gibi ceza yargılaması içeren hassas süreçlerde alanınında uzaman avukatlarla çalışılması önem teşkil etmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin Vefatı Hali: Burada uygulamada karşılaşılan bir durumdan söz etmek gerekirse; kat karşılığı inşaatların süresi genel anlamda uzun olduğu için arsa sahibinin vefat ettiği haller meydana gelebilir. Bu gibi hallerde mirasçıların ve müteahhidin hak ve sorumluluklarının bilinmesi ve buna göre davranılması önem teşkil eder. Bu nedenle bu gibi hallerde alanında tecrübeli olan inşaat avukatları ile çalışmak tarafların herhangi bir hak kaybı yaşamasının önüne geçer.

İflas Davası: Ne yazık ki inşaat piyasasında müteahhitlerin iflas etmesi sıklıkla meydana gelen bir durumdur. Bu gibi hallerde söz konusu müteahhitten alacaklı olan kişilerin herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına alanında uzman avukatlardan danışmanlık almaları önerilir.

İnşaatın İmara Aykırı Yapılması Hali: Burada önemle vurgulamak gerekir ki herhangi bir inşaatın imara aykırı şekilde yapılması durumunda çeşitli para cezaları gündeme gelebileceği gibi söz konusu binanın yıkılma durumu da gündeme gelebilir. Söz konusu bu halde ilgili yapının hangi nedenden kaynaklı olarak imara aykırı inşa edildiğini ve söz konusu bu aykırılıktan kimin sorumlu olduğunu tespit etmek gerekir. Bu nedenle de inşaatın imara aykırı şekilde yapılmasından ötürü açılacak davalarda alanında uzman inşaat hukuku uzmanlarından danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilir.

İnşaat Sözleşmesi: Burada öncelikle belirtmek gerekir ki; inşaat sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri inşaat hukukunda en sık ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. İnşaat sözleşmeleri hazırlanırken hem söz konusu arsanın sahibi açısından hem de ilgili müteahhit açısından dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar mevcuttur. Bu nedenle her iki tarafın da hak kaybı yaşamaması adına inşaat sözleşmelerinin alanında uzman avukatlar eşliğinde hazırlanması gerekir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20