Google AdSense Gelirlerinin Vergilendirmesi Nasıl Olur?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Vergi Hukuku » Google AdSense Gelirlerinin Vergilendirmesi Nasıl Olur?

Google AdSense Gelirlerinin Vergilendirmesi Nasıl Olur? | Mükyen Hukuk

Kazanç elde etmek amacıyla yapılan ticari faaliyetler günümüz dünyasında artık sadece fiziki imkanlarla değil, her gün gelişen teknoloji ve internet imkanı ile dijital ortamlarda da gerçekleşmektedir. Çeşitli ticari faaliyetler için uygulanan vergi oranları aşağıda verilmiştir.

  • 2020’den sonra %20 olmak üzere; Sermaye şirketleri kurumlar vergisi %22
  • Gelir vergisi şahıs şirketler için kazanca göre %15 ile %35 arasında değişecek şekildedir.
  • Her faturalı işlem için %18 oranında katma değer vergisi uygulanır.

Eğer gelir elde eden kişi 29 yaşının altında ise ve ilk defa belirli bir kazanç elde ediyor ise; Genç Girişimcilikten yararlanabilir. Buna göre; söz konusu kişi Google AdSense kazancı üzerinden ödemesi gereken gelir vergisinden 75 bin Türk Lirasına kadar muaf tutulur. Bu açıdan söz konusu kişi 75 bin Türk Lirasına kadar katma değer vergisi öderken gelir vergisinden sorumlu tutulmaz.

Google AdSense Nedir?

Yayıncılar için para kazanabilme imkanı sağlayan bir uygulama olan Google AdSense ile yayıncı olarak tanımlanan kişiler çeşitli online içerikler üreterek bu içerikleri çeşitli internet platformlarında paylaşan kişilerdir. Söz konusu bu online içerik gördüğü ilgi ile doğru orantılı olacak şekilde tıklanma alır ve yine ilgiyle orantılı olarak ilgili içeriği ziyaret eden kişi sayısı değişir. Bu açıdan da reklam veren kişiler söz konusu kamuoyunda talep gören içerikleri önemli bir araç olarak görür ve kullanmak ister. Bu durumda Google AdSense; bir web sitesi üzerinden ya da YouTube kanalı aracılığıyla söz konusu bu mecralarda reklam yayınlayarak para kazanabilmenize yardımcı olur. Bu uygulamanın mantığı, içerik ürettiğiniz bir web sitesi ya da YouTube kanalı aracılığıyla, reklam vermek isteyen kişi ya da firmalar içerik üreten kişinin internet sitesi ya da videosunda içerisinde reklam yayını yaparlar. Yayınlanan söz konusu bu reklamlardan ise içerik üreticisi para kazanmış olur.

İnternet aracılığı ile para kazanan insanlar için gayet kolay ve güvenli bir yol olan Google AdSense ile bir internet sitesine ya da YouTube hesabına sahip olan her içerik üreticisi Google AdSense ile söz konusu bu sayfalarda reklam yayınlayarak para kazanabilir. Buna göre; içerik üreticisi tarafından oluşturulan bir internet sitesi ya da YouTube kanalında reklam vermek isteyen kişi ya da firmalar söz konusu site içerisinde ya da video içerisinde reklam yayını yaparlar ve içerik üreticisi olan kişi de bu platformlarda yayınlanan reklamlar üzerinden para kazanır.

Google Adsense Nasıl Çalışır?

Google ve YouTube vb. gibi diğer uygulamalara ve web sitelerine içerik üreten ya da yükleyen yayıncılara Google AdSense üzerinden hesap oluşturmaları şartı ile söz konusu bu yerlerden elde edilen reklam gelirinden pay verilir. Google AdSense uygulaması ile; tıklanma, izlenme, paylaşılma vb. gibi ölçütlere göre söz konusu içeriklerin popülerlik durumuna göre belirlenen bazı dağıtım kriterleri ile bu dağıtım yapılır. Bahsettiğimiz bu kriterler çerçevesinde söz konusu içeriklerin yayınlandığı internet sitesi Google AdSense kaynaklı olan reklam gelirlerinden yayıncılara da pay verir.

Yayıncılar tarafından hazırlanan ve sunulan online içerikte yer alacak reklamlar; reklam veren kişi ya da firmalar tarafından oluşturulur ve yayıncının popülaritesi, izlenme oranı vb. gibi ölçütlerle reklam verenler tarafından ücret belirlenir. Google AdSense uygulamasında açık artırma şeklinde verilen reklamlardan; yayıncının önceden seçme hakkı olmayacak şekilde en fazla ödeme yapmış olan reklamı söz konusu yayıncının sitesinde ya da hazırladığı içerikte gösterir. Buna göre ise; her online içerik için verilecek olan reklam ücreti değişir ve buna bağlı olarak da bu yolla elde edilecek olan gelir de değişir.

Google AdSense Üzerinden Elde Edilen Gelirin Niteliği Nedir?

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki Google AdSense uygulamasına katılım ücretsizdir. Google AdSense uygulaması  elde edilen reklam gelirlerinden içerik yayıncılarına pay verir. Vergi idaresi tarafından söz konusu bu tip gelirlere olan yaklaşım; bu geliri reklam gelirlerinden alınan pay olarak değerlendirip ticari kazanç olarak kabul edilir. Buna göre aynı yıl içerisinde birden fazla dönem ya da birden fazla yıl üst üste gelir elde etme durumu söz konusu olduğunda gelir vergisi mükellefiyeti ortaya çıkar. Buna göre vergi idaresinde içerik üreticilerinin Google AdSense aracılığıyla elde ettiği gelirler doğrudan elde edilmiş gelir olarak kabul görür ve vergilendirilir.

Google AdSense Üzerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi Nasıl Olur?

Vergi sistemimizde şahıs şirketleri ya da gerçek kişilerin ticari faaliyetleri ile elde ettiği gelirler Gelir Vergisi Kanununa tabi ve bu kanuna göre vergilendirilir iken, kurumların yaptıkları ticari faaliyetler ile elde ettiği gelirler Kurumlar Vergisi Kanununa tabidir ve bu kanuna göre vergilendirilir. Gelir Vergisi Kanununun ilk maddesinde yer alan düzenlemeye göre; gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi tutulur. Gerçek bir kişinin bir takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safi tutarı gelir olarak tanımlanır. Gelir Vergisi Kanunu düzenlemeleri açısından şahıs şirketlerinden elde edilen gelirler bu kanuna tabidir. Kurumlar Vergisi Kanunu ilk maddede yer alan düzenlemeye göre; sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadî kamu kuruluşlarının, dernek ya da vakıflara ait iktisadî işletmelerin ve iş ortaklıklarının kurum kazancı Kurumlar Vergisi Kanununa tabidir.

Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümleri kurum kazancının tespiti için uygulanır. Gelir Vergisi Kanunu 37. maddede yer alan düzenlemeye göre; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır” ifadesi yer alır.

İçerik Yükleyen Gerçek Kişi Yayıncıların Elde Ettiği Gelirin Niteliği ve Vergilendirilmesi Nasıl Olur?

Daha önce de belirttiğimiz gibi reklam gelirlerinden uygulama içerik yayıncılarına pay verilir. 11.12.2020 tarih ve E.5342 sayılı özelge ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından;

“Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlara yüklenilen içerikler, bu platformlardan silinmediği müddetçe, takipçi ve izlenme oranları gibi çeşitli kriterlere göre belirli periyodlar itibariyle içerik sahibine gelir sağlamaktadırlar. Bu bakımdan şahsınıza ait Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerik/içerikler nedeniyle her ne kadar bir defaya mahsus gelir elde ettiğinizi belirtmiş olsanız da, söz konusu içeriklerin Youtube kanalınızda halen yüklü olması, bu içerikler nedeniyle gelecek dönemlerde de kazanç elde etme potansiyelini barındırmaktadır.

Öte yandan, Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlarda benzer şekilde içerik/içerikler üretmek ticari kazancın tespitinde aranılan devamlılık kastı ve bir organizasyonun varlığına karine teşkil etmektedir.

Bu bağlamda, Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerikler nedeniyle tarafınıza yapılan ödeme/ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesine göre “ticari kazanç” kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, adınıza gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesi ayrıca söz konusu gelirin Gelir Vergisi Kanununun 85. maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir”

düzenlemelerine yer verilerek elde edilen gelirin niteliğine bakılmadan vergilendirilmesi karar verilmiştir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20