Vergi Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Vergi Hukuku » Vergi Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

Vergi Hukukunda Avukat Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Vergi Avukatı Nedir?

Öncelikle verginin tanımından başlamak gerekirse; vergi, devletin kamu hizmetlerinde harcamak amacıyla vatandaşlardan karşılıksız olarak para toplanmasını ifade eder. Vergi devlet tarafından bir gelir ya da servet üzerinden doğrudan alınabileceği gibi bir mal ya da hizmetin üstüne ekstra bir bedel koyarak dolaylı şekilde de alınabilir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Eğer bir vatandaş vergisini vermekten kaçınıyorsa devlet cebri icra organlarını kullanarak vergiyi söz konusu kişiden zorla alabilir. Buna ek olarak vergiyi zamanında ödememek, eksik ödemek ya da hiç ödememek vergi suçlarını meydana getirir. Vergi suçları ise idari vergi suçları ve adli vergi suçları olmak üzere iki türdür. verginin zamanında ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde idari vergi suçu meydana gelir. İdari vergi suçunun cezası ise hapis cezası değildir ve vergi idaresince verilecek para cezasıdır. Öte yandan vergiyi hiç ödememek adli vergi suçunu meydana getirir ve bu durum vergi kaçakçılığı olarak tanımlanır. Adli vergi suçunun meydana geldiği hallerde hürriyeti bağlayıcı cezalar gündeme gelir ve söz konusu suçun cezasını verecek olan kurum vergi idareleri değil mahkemelerdir. Tüm bu bağlamda vergi avukatı; vergi hukukuyla ilgili her türlü dava, işlem ve hukuki uyuşmazlıklarla ilgilenen avukat olarak tanımlanır. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki vergi avukatlarına vergi suçlarıyla ilgili davalara baktıkları için vergi ceza avukatı da denmektedir.

Vergi Avukatı Ne İş Yapar?

Vergi avukatı vergi suçları ve vergi hukukuyla ilgili her türlü dava, işlem ve hukuki uyuşmazlığa bakan vukatlardır. Bu bağlamda vergi avukatları Vergi Usul Kanununa ve Gümrük Kanununa tabi olan vergi, resim ve harçlar ile bunların faiz ve cezaları konusunda çalışırlar. Buna ek olarak Anayasada yer alan vergi benzeri mali yükümlülük olarak belirtilen yükümlülükler ve cezalar ile ilgili davalar da vergi davalarıdır ve vergi avukatları bu davalar için de işlem yaparlar. Ayrıca burada altını çizmek gerekir ki vergi davaları yalnızca bir vergiye itirazı değil tahsilat aşamasındaki işlemleri de kapsar. Tüm bunlara ek olarak verginin tarh edilmesi, ihtiyati haciz, ödeme emri, haciz gibi idari işlemler de vergi davalarına konu olabilir.

Nasıl Vergi Avukatı Olunur?

Vergi avukatı olabilmek için gerekli olan yeterlilikler aslında avukat olmak için gerekli olan yeterliliklerle aynıdır. Buna göre; vergi avukatı olabilmek için, ülkemizdeki bir hukuk fakültesinden ya da Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denklik verilmiş yabancı bir ülkenin hukuk fakültesinden mezun olmak gerekir. Mezun olan kişi ilk önce 6 ay adliyede sonra ise 6 ay bağımsız çalışan en az beş yıllık bir avukatın yanında çalışarak yasal stajını tamamlar. Bu stajın ardından söz konusu kişiye avukatlık yapma ruhsatı verilir ve bağlı bulunduğu baro levhasına avukat olarak kaydedilir. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra mesleğini vergi hukuku alanında sürdüren avukatlar uygulamada vergi avukatı olarak anılır.

Vergi Konusunda Dava Türleri Nelerdir?

Vergi hukuku alanında çalışmalar yapmış ve vergi hukukuyla ilgili çeşitli dava ve uyuşmazlıklara katılarak tecrübe kazanmış avukatlar vergi hukuku davaları ile ilgilenir. Vergi avukatlarının çalıştıkları dava türleri genel haliyle aşağıda sıralanmıştır:

  1. Vergi Usul Kanunu, Gümrük Kanunu vb. gibi vergi hukuku mevzuatı davaları,
  2. Vergi suçlarıyla ilgili davalar,
  3. İdare tarafından tesis edilen işlem ve uygulanan idari mali yaptırımlar ile ilgili davalar,
  4. Vergi iptali ya da itiraz için açılan davalar.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20