Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Gayrimenkul Hukuku » Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Nedir?

Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Nedir? | Mükyen Hukuk

Konut İhtiyacı Nedir?

Konut ihtiyacı ilgili mülkü kiralayan kişi ya da malikin, kiralanmış olan söz konusu konuta; kendisi, eşi, çocukları ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaç duyması durumu olarak tanımlanır.

Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki konut ihtiyacı nedeniyle tahliye davasının tarafları, kira sözleşmesinin tarafları olan kiralayan ve kiracı olan kişiler olabilir. Ancak burada belirtmek gerekir ki kiracının birden fazla kişi olması halinde söz konusu davanın hepsine yöneltilmesi gerekir. Öte yandan elbirliği mülkiyete konu olan taşınmazlarda bütün maliklerin söz konusu davayı birlikte açmaları gerekir. Eğer söz konusu taşınmaz paylı mülkiyete konu ise pay ve paydaş çoğunluğu sağlanması durumunda konut ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açılabilir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki malikin kira sözleşmesinin tarafı olmadığı halde kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ihtiyaç iddiaları var ise tahliye davası açabilirler.

Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Açma Şartları Nelerdir?

  • Belirli süreli şekilde yapılmış olan kira sözleşmelerinde kiraya veren kendisi, eşi, alt soyu, üstsoyu, ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için belirlenmiş olan sürenin sonunda tahliye davası açabilir.
  • Belirsiz süreli şekilde yapılmış olan kira sözleşmelerinde ise fesih bildirim sürelerine uymak koşuluyla belirlenecek tarihten başlamak suretiyle 1 ay içinde tahliye davası açılabilir.
  • Eğer kiralanmış olan söz konusu taşınmazda birden fazla kiracı mevcut ise konut ihtiyacı nedeniyle tahliye davasının kiracıların hepsine karşı açılması gerekir. Bu bağlamda gönderilecek olan ihtarnamelerin de tüm kiracılara gönderilmesi gerekir.
  • Konut ihtiyacı nedeniyle açılacak olan tahliye davasında ihtiyaç iddiasının gerçek, zorunlu ve samimi olması gerekir. Bu duruma ek olarak söz konusu bu ihtiyacın yakın zamanda gerçekleşmiş olması ve dava süresi boyunca da devam etmesi gerekir.
  • Dava tarihi itibariyle ya da yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmeyen ihtiyaç iddiası ileri sürülerek tahliye davası açılamaz. Önceki madde de vurguladığımız gibi söz konusu ihtiyacın gerçek, zorunlu, samimi ve yakın zamanda gerçekleşmiş olması gerekir.
  • Kiralayan kişinin ya da ihtiyacı olduğunu iddia ettiği kendisinin, eşinin ya da alt soy ve üst soyunun halihazırda kullandığı ya da boş olarak tuttuğu ve kullanılmaya uygun aynı vasıflarda başka bir gayrimenkulü mevcut olmamalıdır.
  • Davaya konu olacak olan kiralananın konut ya da çatılı işyeri olması gerekir.
  • Kiralayan kişinin söz konusu davaya konu olan bu gayrimenkule ihtiyacı olmalıdır. Yargıtay ihtiyac nedeniyle tahliye davasında konuyla ilgili bir kararında “Konut ihtiyacına dayalı olarak açılan tahliye davalarında tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.” şeklindeki ifadelere yer vermiştir.
  • Son olarak burada vurgulamak gerekir ki kiraya veren kişi söz konusu taşınmazı tahliye ettirmesinin ardından haklı bir sebep olmaksızın söz konusu taşınmazı 3 yıl boyunca kiraya veremez. Eğer kiralayan kişi haklı bir sebep olmadan söz konusu taşınmazı kiraya verirse tahliye ettirmiş olduğu eski kiracısının tazminat talep etme hakkı ortaya çıkar. Söz konusu bu halde haklı sebebi kiraya veren kişi ispat etmekle yükümlü olur. Sonuçta haklı sebebin mevcut olup olmadığını dava hakimi takdir eder ve eğer ortada haklı sebep mevcut değilse kiraya veren kişinin eski kiracısına tazminat ödemesine hükmeder.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20