İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İş Hukuku » İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

İşten Çıkış Kodları Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; işten çıkış kodları, işyerinden ayrılan işçinin alacağı tazminatı ve işsizlik maaşının belirlenmesi hususunda oldukça önem arz eder. Buna ek olarak işçi ve işveren açısından ispat yükü işveren tarafından işten ayrılış bildirgesinde gösterdiği çıkış kodlarına göre belirlenir. Örnek vermek gerekirse; bir kişinin işten ayrılışı esnasında işveren ayrılış bildirgesinde çıkış kodu olarak 4 numaralı kodu bildirmiş ise, artık bu çıkış sebebinin mahkeme aşamasında değiştirmesi mümkün olmaz. Bu nedenle 10 gün içerisinde işten çıkış kodunun değiştirilebileceği gerçeğini de düşünerek işten ayrılan işçilerin e-devlet sisteminden işten ayrılış bildirgelerini edinmelerinin ileride yararı olur.

Burada bir kez daha altını çizmek gerekir ki; işten çıkış kodları İŞKUR'dan işsizlik maaşı alınacağı zaman bakılan kriterlerden birisidir. Buna göre bazı kodlarda işsizlik maaşı alınabilir iken, bazılarında alınamaz, bazılarında ise işçinin haklılığına dair mahkeme kararı getirilmesi gerekir. İşveren kişinin söz konusu işçinin işten çıkış kodunu doğru bildirmemesi halinde iş mahkemesinde dava açılması ve alınacak mahkeme kararının ardından İŞKUR'a işsizlik maaşı ve ödeneği için yeniden başvurulması gerekir.

İşten Çıkış Kodları

İşten çıkış kodlarına ve açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir;

 1. Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
 2. Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi,
 3. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi diğer bir deyişle istifa,
 4. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
 5. Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
 6. Emeklilik ya da toptan ödeme nedeniyle,
 7. Malulen emeklilik nedeniyle,
 8. Ölüm halinde,
 9. İş kazası sonucu ölüm,
 10. Kadın işçinin evlenmesi halinde,
 11. Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması halinde,
 12. Toplu işçi çıkarma durumunda,
 13. Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli,
 14. İşyerinin kapanması halinde,
 15. İşin sona ermesi halinde,
 16. Mevsim bitimi halinde,
 17. Kampanya bitimi halinde,
 18. Statü değişikliğinde,
 19. Diğer nedenler,
 20. İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih,
 21. İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih,
 22. İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih,
 23. Disiplin Kurulu kararı ile fesih,
 24. İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih,
 25. İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih,
 26. İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih,
 27. Vize süresinin bitimi,
 28. Borçlar kanunu, sendikalar kanunu ya da grev ve lokavt kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih,
 29. 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih,
 30. Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi,
 31. İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,
 32. OHAL/KHK ile işyerinin kapatılması halinde,
 33. KHK ile kamu görevinden çıkarma halinde.

İşten Çıkışta Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; işten ayrılan işçinin ayrılış bildirgelerinin işçinin işten ayrılmasından sonraki 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekir. Bu bildirimin ardından işçinin işten ayrılış işlemleri resmi olarak sonlandırılır. Burada önemle altını çizmek gerekir ki; işten ayrılış kodu tek başına işçinin işten ayrılma sebebini kanıtlamayı sağlamaz.

İşten Çıkış Kodları Değiştirilebilir mi?

Öncelikle belirtmek gerekir ki Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013/11 Sayılı Genelgesinin 6. bölümünün 1. Maddesinde “İşverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesinde on günlük süreden sonra yaptıkları işten ayrılış nedenine yönelik düzeltme talepleri ise sigortalı işten ayrılış bildirgesine ait bilgilerin sigortalıların işten ayrıldığı tarihten itibaren on birinci gün İŞKUR tarafından Kurumumuz bilgisayar sistemine erişim sağlanarak alındığından bu süre dışında Kurumumuzca yapılan düzeltmeler İŞKUR tarafından kabul edilmediğinden işverenlerin ya da sigortalıların düzeltme nedenlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerle İŞKUR müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu demektir ki; işçinin işten ayrılmasının ardından 10 günlük süre içerisinde işten çıkış kodu işveren tarafından sistem üzerinden düzeltme beyanı ile değiştirilebilir. Söz konusu bu 10 günlük sürenin tamamlanmasının ardından ise kuruma başvuru yapılması gerekir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20