Adli Yardım Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Adli Yardım Nedir?

Adli Yardım Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle vurgulamak gerekir ki; adli yardım, mali gücü yetersiz olan vatandaşların dava açma hakkından yoksun kalmaması amacıyla getirilmiş bir ilkedir. Bu nedenle mali olanakları yetersiz kişiler dava harç ve masraflarından muaf tutulur ve söz konusu kişi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilir.

Kimler Adli Yardımdan Yararlanabilir?

Burada belirtmek gerekir ki; kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeden gereken yargılama ya da takip giderlerini kısmen ya da tamamen ödeme gücünden yoksun olan kişiler iddia ve savunmalarında, geçici hukuki koruma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması şartıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Aynı şekilde kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen ya da tamamen ödeyemeyecek durumda olmaları halinde adli yardımdan yararlanabilirler.

Adli Yardım Kapsamındaki Konular Nelerdir?

Burada belirtmek gerekir ki; adli yardım kararı, ilgili kişiye yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet, yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet, dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi ve eğer söz konusu davanın avukat ile takibi gerekli ise ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temin edilmesi gibi hususları sağlar. Mahkeme tarafından talepte bulunan kişinin belirtilen hususların bir kısmından yararlanması kararı da verilebilir.

Adli Yardımdan Nasıl Yararlanılabilir?

Adli yardım talebi söz konusu dava açılmadan önce barolara ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye, söz konusu dava açıldıktan sonra ise barolara ve asıl talep ya da işin karara bağlanacağı mahkemeye, icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine ekli adli yardım başvuru formu çıktısı alınıp doldurulması ile yapılır. Burada vurgulamak gerekir ki; kanun yollarına başvuru esnasında bölge adliye mahkemesine ya da Yargıtay’a başvuru yapılması gerekir. Mahkeme tarafından adli yardım koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirilir ve söz konusu talebin kısmen ya da tamamen kabulüne ya da reddine ilişkin karar verilir.

Adli Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adli yardım başvurusu için baroya adli yardım talebinde bulunan kişi, talebi hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine iletir. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri söz konusu talep sahibinden üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bilgileri, aylık kazancı, ailevi durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi gerekli bilgi ve belgeleri talep eder. Başvuru yapan kişi talebinde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak ile yükümlüdür. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri adli yardım talebini baroya ileten başvurucunun talebinin haklılığı konusunda araştırmayı yapar ve gerektiğinde karar verir. Mahkemeye adli yardım talebinde bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını destekleyen delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren, üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bilgileri, aylık kazancı, ailevi durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak ile yükümlü olur. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaf tutulur. Mahkeme, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmadan da karar verebilir. Fakat burada vurgulamak gerekir ki; talep halinde inceleme duruşmalı şekilde yapılır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20