Hukuk Bürosu Nedir ve Ne İş Yapar?

Anasayfa » Yayınlar » Hukuk Bürosu Nedir ve Ne İş Yapar?

Hukuk Bürosu Nedir ve Ne İş Yapar? | Mükyen Hukuk

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; gerçek ya da tüzel kişilerin kanun önünde haklarını elde etmesi ya da var olan haklarını koruması için çalışan, hukukçuların hizmet verdiği ofisler hukuk bürosu olarak tanımlanır. Hukuk bürolarında avukatlar mesleki faaliyetlerini icra ederler. Avukatlar tarafından gerçek ya da tüzel kişilere hukuk bürolarında hem danışmanlık hizmeti sunulur hem de kanun önünde dava takip işleri yürütülür. Bu nedenle hukuk büroları uygulamada avukatlık bürosu olarak da anılır.

Avukatlık Bürosu Ne İş Yapar?

Avukatlar tarafından kurulan ve işletilen hukuk büroları, gerçek ya da tüzel kişiliklerin oluşturduğu müvekkillerinin kanun önünde her türlü hakkının savunulması için çalışır. Hukuk büroları dava açmak, şikâyette bulunmak, icra takibi başlatmak gibi hizmetler sunmasının yanından ilgililerin kişiliği, markası ya da firması ile ilgili yapılan saldırıları önlemek ya da saldırılara karşı savunma işlemini da yürütür.

Hukuk Bürosu Nasıl Açılır?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki ülkemizde bir hukuk bürosu ya da avukatlık bürosu açabilmek için avukatlık ruhsatının olması şartı vardır. Söz konusu avukatlık ruhsatı için ise hukuk fakültesi mezunu olmak ve sonrasında da 1 yıllık avukatlık stajını tamamlamış olmak gerekir. Avukatlık stajının tamamlanmasının ardından söz konusu kişi herhangi bir ildeki baroya kayıt olup hukuk bürosu açılabilir. Ayrıca burada altını çizmek gerekir ki; hukuk bürosu ya da avukatlık bürosu açabilmek için yalnızca bir avukat olması yeterlidir.

Hukuk Büroları Nasıl Çalışır?

Burada belirtmek gerekir ki; bünyesinde bulunan avukatlar aracılığıyla hukuk büroları ilgili kişilerin haklarını kanun önünde savunur. Buna göre ilgili kişinin herhangi bir yargı makamına intikal etmiş dosyası olması durumunda avukatlar söz konusu bu dosyada ilgiliyi temsil eder. Öte yandan yargıya intikal etmemiş olay ve durumlar karşısındaki hizmetler ise danışmanlık hizmeti olarak anılır.

Hukuk Büroları Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Yukarıda hukuk bürosu açılabilmesi için en az bir avukata gerek olduğunu belirtmiştik. Fakat burada belirtmek gerekir ki genelde hukuk bürolarında birden fazla avukatla hizmet verilir. Bu nedenle avukatların bilgi birikimi ve tecrübesine göre hukukun her alanında müvekkillere hukuki destek sağlanır. Bu bağlamda hukuk bürolarında hizmet verilen alanları; icra davaları, ceza davaları, iflas davaları, boşanma davaları, miras davaları, ticari davalar şeklinde sıralayabiliriz. Buna ek olarak daha önce de belirttiğimiz gibi hukuk bürolarında mahkemeye intikal etmemiş durumlarda da danışmanlık hizmeti verilir. Söz konusu bu danışmanlık hizmetinde; gerçek ya da tüzel kişilerin aralarında ihtilaf bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile aralarındaki anlaşmazlıkların hukuki sonuçlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti verilir.

Hukuk Danışmanlığı Nedir?

Öncelikle işlevinden bahsetmek gerekirse; kurumlara ve kişilere önleyici, giderici olan hukuki desteği hukuk danışmanları sağlar. Bu bağlamda hukuk danışmanları genelde şirketler ya da hukuki danışman olarak kurumlarda çalışırlar. Hukuk danışmanlarının görevleri aşağıda sıralanmıştır;

  • Yapılan sözleşme dahilinde her türlü hukuki konuya açıklık getirir ve tavsiyelerde bulunur.
  • Danışanlarına atacakları adımlarda hukuki çerçevede bilgilendirme yapar bu şekilde ise meydana gelen sorunların önüne geçilir.
  • Danışanlarına icra, dava ya da şikâyet gibi hukuki süreç konusunda bilgilendirme yapar ve gerektiği zaman konuya müdahil olur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20