Avukat Nedir ve Nasıl Avukat Olunur?

Anasayfa » Yayınlar » Avukat Nedir ve Nasıl Avukat Olunur?

Avukat Nedir ve Nasıl Avukat Olunur? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; ülkemizde avukat olabilmek için hukuk eğitimi veren 4 yıllık bir hukuk fakültesinden mezun olma şartı vardır. Bu lisans eğitiminin ardından bir yıllık avukatlık stajı tamamlanır ve ardından ruhsat alınarak avukatlık mesleğine başlanır. Burada vurgulamak gerekir ki avukatlık ruhsatı alan her avukatın baroya kayıt olması gerekir. Her şehir sınırı içinde bir adet baro vardır. Lisans eğitimini ve stajını tamamlayan avukatlar sadece bir şehirdeki baroya kayıt olarak avukatlık mesleğini yapabilirler. Yazımızın bu kısmında barolardan da bahsetmek gerekirse; barolar, avukatlar arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamak, avukatların haklarını korumak ve avukatlık mesleğinin işlevine uygun şekilde yerine getirilmesi çalışan birliklerdir.

Stajyer Avukatlık Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; ülkemizde hukuk fakültesinden mezun olan her öğrenci eğer avukatlık mesleğini yapmak istiyor ise fakülteden mezun olmasının ardından 1 yıl avukatlık stajı yapmak zorundadır. Bu sürede yani 1 yıl boyunca avukatlık stajı yapan kişiye stajyer avukat denir. 1 yıllık avukatlık stajının ilk 6 ayı adliyede çeşitli mahkemelerde yapılırken ikinci 6 ayı ise 5 yılını doldurmuş bir avukatın yanında yapılır. 1 yıl süreli avukatlık stajını bitiren stajyer avukat bulunduğu şehirdeki baroya kaydolarak avukatlık hak ve yetkilerini kullanmaya başlar.

Avukatlık Mesleğinde Branşlar Var Mıdır?

Burada belirtmek gerekir ki avukatlık mesleğinde branşlaşma ile ilgili farklı ülkelerde farklı yaklaşım ve uygulamalar mevcuttur. Buna göre bazı ülkeler avukatlıkta branşlaşmayı tercih ederek avukatın belli bir alanda uzmanlaşmasını sağlarken bazı ülkelerde ise avukata her türlü davaya girme yetkisi tanınır ve mesleki faaliyeti daha genel bir faaliyet olarak tanınır. Ülkemizde ise ceza avukatı, boşanma avukatı ya da gayrimenkul avukatı gibi branşlar mevcut değildir. Buna göre ülkemizde avukatlık yapan bir avukat her türlü davaya girebilir. Fakat burada altını çizmek gerekir ki halk dilinde insanlar ceza davalarına giren avukatlara ağır ceza avukatı, boşanma davalarına giren avukatlara boşanma avukatı vb. gibi tanımlamalar kullanılmaktadır.

Avukatlık Mesleğinde Yaş Haddi ya da Kıdem Var mıdır?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki avukatlık, kamu hizmeti niteliği taşıyan bir serbest meslektir. Bu sebeple avukatlık mesleği için herhangi bir yaş haddi mevcut değildir. Öte yandan avukatlık mesleğinde kıdem de yoktur. Bu demektir ki mesleğe yeni başlayan bir avukatla 30 yıllık bir avukat arasında hak ve yetkiler açısından bir fark mevcut değildir.

Avukat Olmak İçin Gerekli Olan Beceriler Nelerdir?

Avukat olunması için akademik donanım büyük önem taşır bu nedenle hukuk alanında en iyi şekilde çalışılması için kişinin bilgilerinin tam ve eksiksiz olması gerekir. Buna ek olarak avukatlık mesleğini başarılı şekilde icra etmek için bazı bilgi, beceri ve niteliklerinin de geliştirilmesi önemlidir ve bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;

  • Araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesi,
  • İletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi,
  • Etkili konuşma ve etkili yazma becerilerinin geliştirilmesi,
  • Analitik düşünme becerisinin geliştirilmesi,
  • Değişimleri takip etme ve hızlı adapte olma becerisinin geliştirilmesi,
  • Okuduğunu anlama ve yorumlama ve bunlar ışığında strateji geliştirme becerisinin geliştirilmesi.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20