Memnu Hakların İadesi

Anasayfa » Yayınlar » Memnu Hakların İadesi

Memnu Hakların İadesi | Mükyen Hukuk

Memnu hakların iadesi diğer anlamıyla yasaklanmış hakların geri verilmesi, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışında farklı kanunlardan kaynaklanan mahrum edildiği hakları geri almak için düzenlenen bir ceza hukuku kurumudur. Ceza Kanununun amacı işledikleri suçtan dolayı kişileri yalnızca cezalandırmak değil aynı zamanda pişmanlık duymalarını sağlayarak yeniden topluma kazandırmaktır.

Memnu hakların iadesi için birtakım şartlar söz konusudur. Bunlar:

  • Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlanması.
  • Cezanın tamamen infazının üzerinden 3 yıllık sürenin geçmiş olması Cezanın infazından başlayarak tüm sürecin “iyi halli” geçirilmiş olması gerekmektedir.
  • Hükümlü suç işlememiş ve açıkça bilinen olumsuz bir özelliği yoksa hükümlü “iyi halli” kabul edilir.

Bu şartlar sağlandıktan sonra yetkili mahkemeye verilecek bir dilekçeyle yasaklanmış hakların iadesi talep edilir.

Memnu hakların iadesi kararı, hükümlünün yargılandığı mahkeme tarafından verilebilir. Hükümlü, hükmü veren mahkeme dışında bir yerde ikamet ediyorsa ikamet ettiği yerde bulunan ve mahkumiyet hükmünü veren mahkemeyle aynı dereceli bir mahkemeye başvurarak memnu hakların iadesi talebinde bulunabilir.

Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir.

Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşivine kaydedilir. Memnu hakların iadesi kararı alındıktan sonra adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebi üzerine hükümlünün adli sicil arşiv kaydı silinir.

Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması nedeniyle oluşan bütün masraflar hükümlü tarafından karşılanır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20