Hukuk Müşavirliği Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Hukuk Müşavirliği Nedir?

Hukuk Müşavirliği Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; hukuk müşavirliği, sözleşmeler, hukuki düzenlemeler ve yasal konularda bireylere, kurumlara ya da şirketlere hukuk müşaviri tarafından tavsiye verilmesi, kurumun ya da bireyin yasal faaliyetlerinin, hukuki durumlarının düzenlenmesi, davaların ve soruşturmaların takip edilmesi mümkünse uyuşmazlığa sebep olacak durumların önlenmesi işlevlerini yürütür.

Bireysel Hukuk Müşavirliği Nedir?

Burada belirtmek gerekir ki; kişilerin her türlü hukuki uyuşmazlıkları bireysel hukuk müşavirliği kapsamında yer alır ve hukuk müşaviri de bu kapsamdaki uyuşmazlıkların çözümü için kişilere hizmet verir.

Söz konusu bu hizmetler kapsamında;

 • Yapılacak sözleşmeler kapsamında yer alan tüm hukuki konulara netlik kazandırmak,
 • Atılacak hukuki adımlarda doğabilecek sonuçlar hakkında müvekkillerini bilgilendirmek,
 • Dava, icra, şikâyet vb. gibi doğabilecek tüm hukuki problemlerde süreçleri takip ederek müdahale etmek yer alır.

Şirket Hukuk Müşavirliği Nedir?

Burada belirtmek gerekir ki; şirketlerin günlük faaliyetlerini hukuk kuralları gözeterek yürütmesi, hukuk bilgileri ve hizmetleri için ihtiyacın, aylık ya da haftalıktan ziyade günlük olarak karşılanmasını gerektirir. Tüm bunlara ek olarak; işler yürütülürken hukuk kurallarına tam anlamıyla uyulması, uyulmaması durumunda herhangi bir uyuşmazlık çıkması ve bunun da yargısal yollarla çözülmesinden çok daha ekonomik ve pratik olacağı için şirkette hukuk müşavirinin bulunması ihtiyacını doğar.

Hukuk müşavirliği şirketlerde bir hizmet birimi olup; şirketin yöneticilerine hukuki danışmanlık sağlar ve şirketin tüm faaliyetlerinin hukuk kuralları içerisinde yürütülmesini temin eder.

Buna göre hukuk müşavirinin görevleri;

 • Şirket kuruluşu, infisah, birleşme ya da devralma,
 • Sermaye artırımları ya da indirimleri,
 • İnsan kaynakları, sözleşme, lisans, beyan, ihtarname, anlaşma, tapu ve satış gibi yasal konularda yasal danışmanlık ve destek,
 • Vergi konuları ve yasal konularda danışmanlık vermek,
 • Ceza davalarının takibini yapmak,
 • Hukuki dava ve başvuruların takibi yapmak,
 • Etkin savunma stratejilerinin geliştirilmesi konusunda yönetimle işbirliği ve bunun gibi işlemleri gerçekleştirmektir.

Hukuk Müşavirinin Görev Tanımı ve Sorumlulukları Nelerdir?

Esasında hukuk müşavirlerinin görev tanımları, ilgili kurumların kendilerine ait yönergelerinde belirtilir, öte yandan genel anlamda ise;

 • Dava ve başvuruları takip ederek sonuçlanmasını sağlamak,
 • Yürürlükte olan, yürürlüğe yeni giren ya da girecek olan hukuki düzenlemeler hakkında yöneticileri bilgilendirip gerekli olması koşulunda da departmanlara ilgili hukuki konularda eğitim vermek,
 • Etkin savunma stratejileri geliştirmek,
 • Sözleşme, beyan ve diğer ilgili hukuki belgeleri hazırlamak,
 • Yönetimin iş kararları ve işlemleriyle ilgili risk faktörlerini araştırmak,
 • Kurumdaki hukuk müşavirliğine bağlı personelin yönetimini sağlamak,
 • Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler almak ve uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesine yönelik mütalaa vermek,
 • Diğer hukuk müşavirleri, kamu otoriteleri ve mahkemeler ile müzakerelerde bulunup, gelişmelerden haberdar olmak,
 • Sözleşme, anlaşma, tapu gibi hukuki belgeleri incelemek, değerlendirmek ve rapor etmek,
 • Özel sektörde ise şirketin, değilse kamu kurumunun yasal sorunlarını araştırıp, analizini yapmak hukuk müşavirlerinin görevleri arasındadır.

Hukuk Müşavirinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; hukuk müşavirinin sahip olması gereken özellikler ile bir hukukçuda var olması gereken temel özellikler benzerlik göstermektedir. Bu özellikler;

 • Öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak,
 • Düzenli ve detaycı çalışma becerisi sergilemek,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı olmak,
 • Stresle başa çıkabilme becerisi göstermek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneğine sahip olmak,
 • Hukuki bilgilere hâkim olmak,
 • Yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olmak şeklinde özetlenebilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20