Fuhuş Suçu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Fuhuş Suçu Nedir?

Fuhuş Suçu Nedir? | Mükyen Hukuk

Türk Ceza Kanunu 227. maddede “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenen fuhuş suçunun gerekçesi toplumun ar ve haya duygusunun hukuki olarak korunmasıdır. Fuhuş kelime anlamı olarak bir kişinin para karşılığı başka bir kişi ile cinsel ilişkiye girmesidir. Ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişinin fuhuş yapması suç olarak düzenlenmemiştir. Fuhuş suçları nedeniyle yapılan yargılamaları Asliye Ceza Mahkemeleri yürütür.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nunun 227. maddesinde fuhuş suçu olarak değerlendirilen ve cezai yaptırımı olan durumlar düzenlenmiştir. Bunlar;

 • Çocuğun fuhuşu,
 • Fuhuşa teşvik,
 • Fuhuşu kolaylaştırma,
 • Fuhuşa aracılık etme,
 • Fuhuş için yer temin etme,
 • Cebir veya tehdit yoluyla, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanmak suretiyle bir kişiyi fuhuşa sevk etme veya fuhuş yapmasını sağlamadır.

Belirtmek gerekir ki yukarıda sıralanan suçlar için mağdurun cinsiyetinin bir önemi yoktur. Sadece kadınlar değil erkekler ve LGBTİ+ bireyler de bu suçların mağduru olabilir.

Sıralanan suçların mağduru fuhuş yaptırılan kişinin kendisidir. Ancak, madde metninde mağdurun sıfatı dikkate alınır ve mağdurun çocuk ya da yetişkin olmasına göre iki farklı düzenleme öngörülür.

 • Mağdur 18 yaşından küçük ise (TCK md.227/1),
 • Mağdur 18 yaşından büyük yetişkin ise (TCK md.227/2).

Yukarıdaki ilgili maddeye göre yargılama yapılır.

Yetişkinlerin Fuhuş Suçunun Unsurları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’na göre fuhuş suçu devamlılık gerektiren bir suç değildir. Suçun gerçekleştiğinin kabul edilmesi için suçun devamlı suretle işlenmesi şartı aranmaz ve madde 227’de tanımlanan fiillerin sadece bir kez gerçekleşmiş olması suçun işlendiğinin kabulü için yeterlidir.

Fuhuş suçunun yetişkinlerin mağdur olduğu temel şekli basit fuhuş suçu olarak da bilinir ve Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenir. Bu fıkraya göre seçimlik hareketlerle işlenebilen suçun seçimlik hareketleri; bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, fuhuşun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracı olmak ya da fuhuşa yer temin etmektir. Eğer burada sıralanan seçimlik hareketlerin birden fazlası aynı zamanda işlenirse tek fuhuş suçu meydana gelir. Ancak eğer bu suçlardan bazıları farklı zamanlarda işlenmiş ise birden fazla fuhuş suçu meydana gelir.

Fuhuş Suçunun Temel Şeklinin Seçimlik Hareketleri Nelerdir?

 • Fuhuşa teşvik etmek suçu: Fuhuş yapma niyeti olmayan bir kişinin başkası tarafından üzerinde irade oluşturularak fuhuşa teşvik edilmesiyle oluşan suçtur. Fuhuşa sürüklenen kişinin kazancından faydalanarak kısmen ya da tamamen geçimin sağlanması fuhuşa teşvik sayılır.
 • Fuhuşun yolunu kolaylaştırmak suçu:Bu suç için fuhuş yapmak isteyen bir kimseye fuhuşa atılması için her türlü imkanın sağlanması veya fuhuş arayan kişiye fuhuş için imkan sağlanması yeterlidir.
 • Fuhuş için aracılık etmek suçu:Cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişi ile mağdurun bir araya gelmesine aracılık eden kişi fuhuşa aracılık etme suçunu işler.
 • Fuhuş için Yer Temin Etme Suçu: Cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişi ile mağdurun bir araya gelerek fuhuş yapacakları yeri ya da mekanı temin etmek fuhuş için yer temin etmek suçunu oluşturur.

Yetişkin Fuhuş Suçunun Cezası Nedir?

Basit Fuhuş Suçunun Cezası Nedir?

“Bir kimseyi fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.” (TCK madde 227/2)

Yukarıdaki madde uyarınca bir kişiyi fuhuşa teşvik etmek, fuhuşun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek ya da bunun için yer temin etmek suçları 2 ila 4 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Cebir, Hile, Tehdit Kullanma veya Çaresizlikten Yararlanma Suretiyle Fuhuş Suçunun Cezası Nedir?

“Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır” (TCK madde 227/4).

Akraba veya Yakın İlişkide Olan Kişilerin İşlediği Fuhuş Suçunun Cezası Nedir?

“Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” (TCK madde 227/5)

Bu maddede fuhuş suçunun birbirleriyle akrabalık ilişkisi içinde olan ya da eğitici, bakıcı, gözetim yükümlülüğü olan insanlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar tanımlanmıştır.

Örgütlü Fuhuş Suçunun Cezası Nedir?

“Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.” (TCK madde 227/6).

Yukarıda tanımlanan fuhuş suçları eğer bir örgütlü çete faaliyeti dahilinde işlenirse TCK 227. maddenin 6. fıkrasına göre ceza oranı artırılır.

On Sekiz Yaşından Küçük Çocuğun Fuhuş Suçu ve Cezası Nedir?

On sekiz yaşından küçük olan çocuğa karşı işlenen fuhuş suçu kapsamına çocuğu fuhuşa teşvik etmek, çocuğun fuhuş yolunu kolaylaştırmak, fuhuş yapmak amacıyla çocuk tedarik etmek, ya da barındırmak, çocuğun fuhuşuna aracılık etmek dahildir. Fuhuş gerçekleşmemiş ancak çocuğu fuhuşa hazırlama hareketlerinin tamamlanmış olduğu durumda da fuhuş tamamlanmış gibi cezai yaptırım uygulanır. Örnek olarak, çocuğun fuhuş yapmak için bir yere getirilmesine rağmen müşterinin gelmemesi ve fuhuşun gerçekleşmemesi durumunda fuhuş suçuna hazırlık hareketleri tamamlandığı için çocuğun fuhuşu gerçekleşmese dahi fuhuş suçu gibi ceza uygulanır. Çocuğun fuhuş suçu işlenmesiyle bir kazanç elde edileceğinden suçun karşılığın olarak hapis cezasının yanında adli para cezası da kanunlarda öngörülmüştür.

Çocuğun Fuhuş Suçu Cezası Nedir?

“Çocuğu fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhuşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.” (TCK madde 227/1).

Yukarıda verilen Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinin 1. fıkrasına göre çocuğu fuhuşa teşvik etmek, yolunu kolaylaştırmak, bu amaçla çocuk tedarik etmek ya da barındırmak, çocuğun fuhuşuna aracılık etmenin cezası 4 ila 10 yıl hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Cebir, Hile, Tehdit Kullanma veya Çaresizlikten Yararlanma Suretiyle Çocuğun Fuhuş Suçu Cezası Nedir?

Çocuğa karşı fuhuş suçunun; cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhuşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıda verilen Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen ceza oranı yarısından iki katına kadar artırılır. (TCK madde 227/4).

Akraba veya Yakın İlişkide Olan Kişilerin Çocuğa Karşı Fuhuş Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 227. maddenin 5. fıkrasına göre, Fuhuş suçunu işleyen kişinin çocukla akraba olması, ya da çocuk üzerinde bakıcı, öğretici, koruma ve gözetim yükümlülüğü olan kişilerce işlenmesi veya suçu işleyen kişinin kamu görevlisi olarak hizmet ilişkisinin sağladığı imkanı kötüye kullanarak söz konusu suçu işlemesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (TCK 227/5).

Çocuğa Karşı Örgütlü Fuhuş Suçunun Cezası Nedir?

Çocuğa karşı fuhuş suçunun kurulmuş bir örgüt aracılığıyla örgüt faaliyeti olarak işlendiği durumda Türk Ceza Kanunu 227. maddenin 6. fıkrasına göre önceki fıkralarda tanımlanan verilecek cezalar yarı oranında artırılır. (TCK madde 227/6).

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: